"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-09

Senaste framstegen inom medicinsk teknik presenteras i Umeå

NYHET Över 200 deltagare från 36 olika länder kommer till Umeå den 13–17 juni för att ta del av den senaste forskningen inom medicinsk teknik. Värd för arrangemanget är Centrum för medicinsk teknik och fysik vid Umeå universitet.

I år anordnas den nordisk-baltiska konferensen i medicinsk teknik och fysik för 13:e gången. Konferensen äger rum vart tredje år och Svensk förening för medicinsk teknik och fysik har i år utsett Umeå som värdstad i konkurrens med andra universitetsorter i Sverige.
– Det här är naturligtvis en fjäder i hatten för oss, vi är mycket glada över att få äran att anordna konferensen, säger Olof Lindahl, föreståndare för Centrum för medicinsk teknik och fysik.

Utvecklingen inom medicinsk teknik går mycket snabbt framåt och konferensen är ett viktigt forum för att sprida den senaste kunskapen.
– Forskare får under konferensen möjlighet att utbyta vetenskapliga idéer och föra forskningen inom medicinsk teknik framåt. Ett viktigt syfte är också att utveckla det nordisk-baltiska samarbetet, säger Ronnie Lundström, organisationskommitténs ordförande och verksamhetschef för enheten Medicinsk Teknik & Informatik (MTI) vid Västerbottens läns landsting.

Bland annat kommer Joachim Nagel, professor och ordförande för IFMBE (International federeation for medical and biological engineering) att tala om högre utbildning inom medicinsk teknik fredagen den 17 juni kl 8.30. Dessutom kommer forskare inom Centrum för medicinsk och teknik vid Umeå universitet att presentera forskning inom signalbehandling och resonanssensorer.

Högteknologiska resonanssensorer används bl.a. för utveckling av tryckmätare för ögat vid grön starr och för detektering av prostatacancer. Avancerad signalbehandling används t.ex. för utveckling av yt-emg för diagnos av muskelsjukdomar och automatisk kvalitetsbedömning av röntgenbilder. Forskningen inom resonanssensorer har genererat ett företag i Umeå, Bioresonator.

Forskningen inom Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, bedrivs vid ett flertal institutioner och avdelningar vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. CMTF bedriver forskning om nya tekniska lösningar inom vård och omsorg i nära samarbete med näringslivet. Målet är metoder, produkter och tjänster för bättre och säkrare sjukvård.

Mer information och program för konferensen finns på www.umu.se/conference/nbc2005/

Datum: 13–17 juni
Plats: Umeå Folkets hus

För ytterligare information, kontakta:

Professor Ronnie Lundström, organisationskommitténs ordförande och verksamhetschef för enheten Medicinsk Teknik & Informatik (MTI) vid Västerbottens läns landstingTelefon: 090-785 40 00, 070-305 50 40
E-post: ronnie.lundstrom@vll.se

Redaktör: Karin Wikman