"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-11

Senaste rönen om biobränslen presenteras

NYHET Växter och särskilt träd är en mycket attraktiv källa för att producera biobränslen och kemikalier såsom etanol och butanol. Torsdagen den 14 maj arrangerar Umeå Plant Science Centre en seminariedag om de senaste forskningsrönen och områdets kommersiella förutsättningar.

Det ställs höga krav på forskningen för att det ska bli ekonomiskt lönsamt att framställa biobränslen och gröna kemikalier från träd. Både processteknologin och framställningen av träd behöver utvecklas så att de blir bättre anpassade för att utvinna de produkter som efterfrågas.

På seminariedagen talar världsledande forskare inom biobränsleforskning, bland annat professor Arthur Ragauskas, en frontfigur inom produktion av andra generationens bränslen från biologiskt material. Han är verksam vid Georgia Institute of Technology (USA), och har för tillfället en gästprofessur i alternativ energi på Chalmers i Göteborg.

Dessutom medverkar representanter från två företag i regionen. SweTree Technologies är ett Umeåbaserat företag som bland annat har som målsättning att framställa träd som producerar mer biomassa eller har kemiska egenskaper som är bättre anpassade för utvinning av kemikalier och etanol. Processindustrin representeras av Sekab, ett svenskt företag som både importerar etanol och producerar etanol från biologiskt material i Örnsköldsvik.

Programmet finns i sin helhet på:
http://www.upsc.se/documents/events/Programme_Novel_products.pdf

Tid och plats: Torsdagen den 14 maj kl 09.00-14.30 i KB3A9, KBC-huset samt kl 15.00-16.00 i KB3B3, KBC-huset.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Hannele Tuominen, Umeå Plant Science Centre Telefon: 090-786 96 93, 070-6927143
E-postadress: hannele.tuominen@plantphys.umu.se

Redaktör: Karin Wikman