"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-15

Ser affärsnytta med öppna data

NYHET När Umeå kommun öppnar sina databaser kan nya affärsmöjligheter utvecklas. Studenter som läser IT-management vid Umeå universitet har tagit fram förslag på nya tjänster i samarbete med kommunen.

– Öppna data kan ge transparens och göra folk medvetna om vad som pågår, menar Andreas Bayer, student från Tyskland som just nu läser IT-management vid institutionen för Informatik vid Umeå universitet.

Tillsammans med övriga studenter på masterutbildningen har han ägnat några veckor åt att granska hur information från Umeå kommuns databaser skulle kunna skapa nya tjänster och affärer om informationen släpps fri.

Det internationella inslaget på utbildningen är mycket stort. All undervisning sker på engelska och i Andreas mindre grupp ingår också Palina Huryeva från Vitryssland samt Christer Westin och Peter Lundgren från Sverige.

– I somras tänkte vi i familjen göra något nytt varje dag men det var svårt att se på kommunens webbsida vad som fanns att göra, berättar Christer Westin. Han menar att om kommunen öppnar sin data så skulle någon kunna skapa en tjänst som visar alla arrangemang som finns inregistrerade.

När studenterna i de olika grupperna redovisar sina förslag under handledning av professor Mikael Wiberg har de besök av Thomas Kvist, projektledare för öppen data inom Umeå kommun. Med finns även Mikael Nordfeldth som i rollen av egen företagare arbetar med nya lösningar kring öppna data.

De förslag som studenterna kommit fram till ger prov på många olika idéer till nya tjänster. Någon har tittat på hur skattefinansiering kan redovisas i förhållande till medborgarnas personliga intressen, andra har undersökt transparens och demokrati eller mycket konkreta frågor som hur trasiga gatljus skulle kunna inrapporteras till gatukontoret.

Att möjligheterna med öppna data från kommunen kan ge nya tjänster är man alla överens om och förhoppningen är att någon av studenternas förslag också ska inspirera Umeå kommun till att utveckla nya tjänster.

Bilden ovan: Studenter på utbildningen i IT-Management granskar nya affärsmöjligheter med öppna data från Umeå kommun. Från vänster Christer Westin, Palina Huryeva, Andreas Bayer och Peter Lundgren.

Redaktör: Mikael Hansson