"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-06

Sex gånger fler insekter i tropiska berg

NYHET Hur många insektsarter finns det? Genoveva Rodríguez-Castañeda, forskare vid Umeå universitet, har upptäckt att det i tropiska berg finns sex gånger fler arter än vad som visats i globala beräkningar. Insekterna är dessutom mycket specialiserade i sitt val av föda.

– Våra resultat kan ses som en uppmaning till ekologer att ta med biogeografiska variationer när de gör globala uppskattningar av antalet insektsarter, säger hon.

Forskare har sedan tidigare gjort beräkningar som visar att den globala diversiteten bland insekter är som störst vid de tropiska breddgraderna. Det totala antalet insektsarter är mellan fem till tio miljoner. Men, dessa beräkningar är baserade på index från de tropiska lågländerna i Papua Nya Guinea, där forskarna utgått från interaktioner mellan växter och insekter. Genoveva Rodríguez-Castañeda har i sin studie undersökt om det finns geografiska variationer i hur växter och insekter interagerar och om detta varierar beroende på höjdnivå. Dessutom har hon tagit reda på om dessa skillnader är relevanta för den globala uppskattningen av diversiteten bland insekter.

Hennes studie visar att förhållandet mellan insekter och växter förändras med höjd över havet. Växtätande insekter som lever i tropiska berg är mer specialiserade på särskilda växter än de insekter som lever på tropisk låglandsskog. Dessa skillnader finns i Anderna i Ecuador och även över hela Barvavulkanen i Costa Rica.

Dessutom ökade den uppskattade mångfalden bland de växtätande insekterna i den neotropiska zonen drastiskt när forskarna tog hänsyn till geografiska variationer för interaktioner mellan växter och insekter i dessa områden.
– Det här visar att vi fortfarande saknar kunskap om hur mångfalden bland insekter ser ut i tropiska berg. Jag har arbetat med en typ av växtätande insekter, nattfjärilar. Nu måste vi ta reda på om det här mönstret ser likadant ut för andra typer av växtätande insekter, förklarar hon.

Forskarna integrerade olika ekologiska faktorer i en modell för att förklara mångfalden i tropikerna. Modellen visar att födokällan inte är den enda faktorn för att förutsäga mångfald bland insekterna. Andra faktorer som är utmärkande för de tropiska bergens ekosystem kan spela en mer framträdande roll, till exempel stabilt klimat, jämn födotillgång, skydd från rovdjur och evolutionär historia.

Studien belyser att det finns en kunskapslucka inom tropisk ekologi; det finns väldigt lite forskning om interaktionerna mellan växtätande insekter och växter på tropiska berg. Dessutom visar studien att det i dessa områden finns en stor mångfald av specialiserade insekter.

Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Ecology Letters och har titeln “Tropical forests are not flat: how mountains affect herbivore diversity”.

För mer information, kontakta gärna:

Genoveva Rodríguez-Castañeda, postdoktor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Telefon: 090-786 53 73, 070-677 47 04
E-post: genoveva.rodriguez@emg.umu.se