"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-04

Sexmissbrukare har nära till våld – hopp om nytt läkemedel

NYHET Män med sexmissbruk rapporterar större utsatthet för våld i barndomen än friska personer. De har också lättare att ta till våld som vuxna och har ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny avhandling. Ett läkemedel mot alkoholism visar dock lovande resultat som möjlig behandling, och det görs nu en större studie av preparatet.

Text: Ola Nilsson

– Sexmissbruk är en sjukdom som innebär lidande och riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för såväl personen själv som för omgivningen. Därför är det välkommet med fler möjliga behandlingsalternativ, säger Josephine Savard, doktorand vid Umeå universitet.

sjukdom som innebär lidande och riskerar leda till allvarliga konsekvenser

Tvångsmässig sexuell beteendestörning, ofta kallat sexmissbruk, kännetecknas av att personen har svårt att kontrollera sexuella impulser vilket leder till upprepade sexuella handlingar. Eftersom tvångsmässig sexuell beteendestörning är förknippat med lidande, negativa konsekvenser och funktionsnedsättning är det viktigt med ökad kunskap om tillståndet och ta fram fler behandlingsalternativ för patienter där det i dagsläget finns det svagt stöd för läkemedelsbehandling.

Påverkar belöningssystem

Det övergripande syftet med Josephine Savards avhandling var att undersöka kliniska egenskaper och utvärdera behandling med läkemedlet Naltrexon hos hjälpsökande män med tvångsmässig sexuell beteendestörning. Naltrexon är ett preparat som påverkar belöningssystemet i hjärnan. Det används annars främst vid behandling av alkoholism.

I avhandlingen undersöktes självrapporterad erfarenhet av våld och olika dimensioner av impulsivitet. Forskarna fann att män med tvångsmässig sexuell beteendestörning rapporterade mer utsatthet för våld i barndomen och användning av våld som vuxna jämfört med friska kontroller. De som hade gjort ett självmordsförsök rapporterade de högsta nivåerna av våld.

En jämförelse av män med tvångsmässig sexuell beteendestörning med män med pedofil störning gjordes också. Det gick då att se att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vanligt i båda grupperna. Man fann också att självrapporterad bristande uppmärksamhet visade sig vara förknippat med graden av tvångsmässig sexualitet.

Lämpligt screena

– En slutsats är att det är lämpligt att screena för erarenhete av våld och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland personer med tvångsmässig sexualitet, säger Josephine Savard.

I en delstudie fick 20 män med tvångsmässig sexuellt beteendestörning prova läkemedlet Naltrexon. Deltagarna rapporterade mindre symtom på sexuell upptagenhet under den fyra veckor långa behandlingsperioden och tolererade preparatet väl.

Eftersom studien var relativt liten, en så kallad pilotstudie, och saknade kontrollgrupp går det inte att dra några långtgående slutsatser, men studien har legat till grund för en pågående större studie, delstudie fyra i aktuell avhandling. Syftet med den studien är att undersöka om Naltrexon är mer effektivt är Fluoxetin, ett antidepressivt preparat som idag används för behandling av tvångsmässig sexualitet nationellt och internationellt. 80 försökspersoner kommer att lottas mellan preparaten och behandlas under åtta veckor och därefter följas upp efter sex veckor.

Josephine Savard är specialistläkare i psykiatri och arbetar vid ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. ANOVA bedriver hjälplinjen PrevenTell dit du som är orolig för din, eller någon annans, sexualitet kan ringa anonymt på telefonnummer 020-667788.

Om disputationen

Josephine Savard, Institutionen för klinisk vetenskap, försvarar fredag 8 oktober 2021 kl. 9.00 sin avhandling Tvångsmässig sexuell beteendestörning: Kliniska karakteristika och behandling med Naltrexon. Opponent Soili Lehto, Oslo universitet, Norge. Huvudhandledare Jussi Jokinen. Psykiatrins sal A, Norrlands universitetssjukhus

Kontakt