"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-20

Ojämlika villkor riskerar att bli normaliserade

NYHET Den 20 maj 2022 publiceras två rapporter om sexuella trakasserier och genusbaserat våld inom akademin. Den ena rapporten är resultaten av en prevalensstudie över högskolesektorn som helhet, den andra är en analys av utfallet för Umeå universitet.

För första gången har svenska universitet och högskolor genomfört en gemensam och nationell enkät om hur vanligt det är med genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Totalt har nästan 39 000 anställda, doktorander och studenter svarat på enkäten som hanterades av Statistiska centralbyrån, SCB. Svaren visar att unga, kvinnor, studenter och doktorander är särskilt utsatta.

Prevalensstudien har gjorts på uppdrag av Forsknings- och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin.

Läs mer om forsknings- och samverkansprogrammet. 

Studien "Enkätstudie om: Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i svensk högskolesektor" publiceras den 20 maj och finns tillgänglig att läsa. 

Hur ser det ut vid Umeå universitet?

För att ta reda på hur förekomsten ser ut vid Umeå universitet har rektor beställt en särskild analys av utfallet för universitetet.

Britt-Inger Keisu, docent i sociologi samt föreståndare för Umeå Centrum för genusstudier, UCGS har tillsammans med Johanna Lauri, postdoktor vid UCGS, och Nils Eriksson, utbildningsledare vid kansliet för samhällsvetenskaplig fakultet tagit fram rapporten Sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet – en studie bland anställda och studenter vid Umeå universitet där de analyserat resultaten av prevalensstudien ur ett genusteoretiskt perspektiv.

Även den analysen publiceras den 20 maj och finns tillgänglig att läsa. 

Britt-Inger Keisu, docent i sociologi samt föreståndare för Umeå Centrum för genusstudier, UCGS.

 – Vi ser ett tydligt mönster av en könsskillnad där kvinnor betydligt oftare än män är utsatta på alla de uppmätta områdena. Vi tycker att man måste uppmärksamma och åtgärda den här sexismen och det maktmissbruk som det handlar om. Vi tänker vanligtvis inte på att den sker för den har blivit normaliserad och döljs i de vardagliga processerna. Men de fortsätter år efter år och på så sätt återskapar de hierarkier och maktojämlikheter som finns i akademin, säger Britt-Inger Keisu.

Viktigt verktyg

Rektor Hans Adolfsson ser rapporten som ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

– Det är väldigt värdefullt att vi får en tydlig bild av hur en mindre uppenbar genusbaserad utsatthet tar sig till uttryck vid vårt universitet. Då kan vi vidta rätt åtgärder och bryta sådant som reproducerar ojämlikhet och påverkar arbetsmiljön negativt, säger Hans Adolfsson.

– Den här analysen är ett ytterligare verktyg för oss att använda i vår långsiktiga strävan för att förbättra och förstärka arbetet med att uppnå vår vision för lika villkor vid Umeå universitet. Vi är övertygade om att jämställdhet är en kvalitetsfaktor såväl som en arbetsmiljöfråga, säger Heidi Hansson, vicerektor med särskilt ansvar för likavillkorsfrågor vid Umeå universitet.

Läs en längre text om analysen av Umeå universitet på umu.se.

En engelsk översättning av rapporten är på gång.