"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-21

SIDA-miljoner till Umeåprojekt om att förutse sjukdomsutbrott

NYHET Kan man förutse lokala utbrott av virussjukdomen Rift Valley-feber, som sprids mellan människor och djur i främst delar av Afrika? Den frågan står i fokus för ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som fått anslag från biståndsmyndigheten SIDA.

Professor Magnus Evander, virusforskare vid institutionen med klinisk mikrobiologi, leder projektet Beredskap mot utbrott av infektionssjukdomar med förödande ekonomisk effekt och har nu fått totalt 3,6 miljoner kronor för att bygga en prognosmodell.

Plötsliga utbrott av infektioner orsakar inte bara sjukdom och dödsfall. I framför allt tredje världen har de också förödande effekter på ett lands ekonomi. Projektet syftar till att öka kapaciteten för att förutsäga, förhindra och mildra effekterna av sådana sjukdomsutbrott. Den myggburna virussjukdomen Rift Valley-feber används som modell av forskarna. Utbrott av denna virusinfektion får katastrofala effekter i form av hög dödlighet hos boskapen och allvarlig sjukdom, inklusive dödsfall, också hos människorna i området. Dessutom beläggs de länder som drabbas av ett utbrott med ett exportförbud för djurprodukter, något som ofta är landets största inkomstkälla.

Utbrotten av Rift Valley-feber påverkas starkt av miljö- och klimatförändringar. För att möjliggöra specifika motåtgärder vill forskarna utveckla en noggrann prognosmodell som bygger på translationell forskning, dvs. med inslag av både teoretisk och direkt sjukvårdsanknuten forskning. Virusets förekomst i myggor, djur och människor analyseras och de myggarter som är viktiga för smittöverföringen kartläggs. Med hjälp av bl.a. geografiska informationssystem (GIS) och satellitnavigationssystemet GPS (Global Positioning System) byggs sedan en modell för att bättre förutsäga var och när utbrott av sjukdomen kan väntas. I modellen integreras också de kulturella och sociala faktorer som påverkar risken för att utsättas för Rift Valley-feber.

Allmänt sett kommer resultaten att förbättra de befintliga systemen för tidig varning och ge system för beslutsfattande. Sådana system för tidig varning med hög upplösning är viktiga för samhällen som inte har möjlighet att ersätta de förödande ekonomiska förluster som ett utbrott skulle innebära.

En närmare beskrivning av projektet finns i
Umeå universitets projektdatabas

För mer information, kontakta gärna professor Magnus Evander,tel. 090-785 17 90
e-post magnus.evander@climi.umu.se