"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-21

Sida stödjer Umeåforskning om rättsstaten i katastrofområden

NYHET Idag satsas mycket biståndspengar på att få rättsliga institutioner att fungera i utvecklingländer och katastrofområden. Per Bergling, Umeå universitet, får nu 1 500 000 kronor från Sida för att studera hur effektiva dessa stödstrategier är.

Det internationella samfundet (FN, Världsbanken, Sida m.fl.) satsar stora resurser på att stödja rättsstaten (Rule of Law) i utvecklingsländer och miljöer som drabbats av krig och katastrofer. Att rättsliga institutioner fungerar anses vara en förutsättning för fred, ekonomisk utveckling och mänskliga rättigheter, men egentligen vet man väldigt lite om hur effektiva stödstrategierna är.

Per Bergling, juridiska institutionen vid Umeå universitet, har därför tilldelats en och en halv miljon kronor av Sida för att under åren 2006–2008 studera sambandet mellan FN:s så kallade millenniummål och givarsamfundets rättsreformstrategier. I en del av projektet ska han genomföra fältstudier i Laos, Vietnam och Namibia för att kartlägga hur mer effektiva stödstrategier skulle kunna se ut. Projektet heter ”Poverty and the Rule of Law: Beyond Common Knowledge”.

För mer information om FN:s millenniummål, se:ww.un.org/millenniumgoals

För mer information om projektet, kontakta gärna: Per Bergling, juridiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 95 69, e-post: per.bergling@jus.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson