"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-25

Signalämnen viktiga vid svår tarmsjukdom

NYHET Nya idéer för behandling av den besvärliga tarmsjukdomen ulcerös kolit läggs fram i den avhandling som Maria Jönsson försvarar vid Umeå universitet den 3 april.

Ulcerös kolit är en kronisk tarminflammation som går i skov, dvs. återkommer periodvis. Den kan bli mycket besvärlig och vissa patienter kan till och med behöva få tjocktarmen bortopererad. De signalämnen som studerats i avhandlingen har betydelse för sjukdomen. I avhandlingen visas att flera av dem väsentligen produceras lokalt i tarmvävnaden, vilket ger underlag för nya behandlingsstrategier vid ulcerös kolit.

Signalämnenas effekter är viktiga för både den friska och den inflammerade tarmen. De är inblandade vid bl.a. inflammation, smärtupplevelser, reglering av blodflöde och tarmrörelser, sårläkning och vävnadstillväxt. I avhandlingen visas att det finns en produktion av signalämnen lokalt i tarmens ytskikt, epitelet. Det betyder att de inte som man tidigare trott bara tillförs via nerver och inflammationsceller.

Studierna påvisar också ett samband mellan nivåerna av signalämnen i blodet och i tarmen samt graden av tarmskada vid ulcerös kolit. Hos de som har sjukdomen är nivåerna av dessa substanser högre i både blod och tarm jämfört med friska personer. Vidare visas ett samband mellan antalet receptorer för vissa signalämnen och graden av tarmskada. Detta ger en bättre förståelse för hur nya behandlingsstrategier skulle kunna se ut.

Maria Jönsson är uppvuxen i Ljusdal, Hälsingland. Hon flyttade till Umeå 1999 och har avlagt magisterexamen i biomedicin vid Umeå universitet. Hon är doktorand vid enheten för anatomi och kan nås via mobiltelefon 070-392 03 01 eller e-post maria.jonsson@anatomy.umu.se

Fredagen den 3 april försvarar Maria Jönsson, Inst. för integrativ medicinsk biologi, anatomi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The neuronal and non-neuronal substance P, VIP and cholinergic systems in the colon in ulcerative colitis Fakultetsopponent är prof. Johan D. Söderholm, Linköpings universitet.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal BiA 201, Biologihuset.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-19946