"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-07-05

Signalmolekylers samspel utvecklar ögats linsceller

NYHET Balansen mellan två signalmolekyler är kritisk för om tidiga linsceller i ögat ska fortsätta dela sig eller lämna cellcykeln och mogna till linsfiberceller. Det visar en forskargrupp vid Umeå universitet.

– Upptäckterna har en stor principiell betydelse för vår förståelse av hur olika typer av celler bildas under fostertiden. Om vi vet hur det ska fungera normalt sett underlättar det möjligheterna att i framtiden hitta åtgärder när någonting går snett, berättar Lena Gunhaga, docent vid Umeå centrum för molekylär medicin.

Synen tillhör ett av våra sensoriska system som är avgörande för vår förmåga att uppfatta omvärlden. För att vi ska kunna se måste linsen i ögat bildas. Linsfiberceller börjar utvecklas tidigt under fosterstadiet, men det fortsätter att bildas linsfiberceller under hela vår livstid. – Vilka signaler som styr vilka linsceller som fortsätter att dela sig och vilka som lämnar cellcykeln och mognar till linsfiberceller har hittills till största del varit okänt, berättar Lena Gunhaga.
Nu har hennes forskargrupp kunnat visa att balansen mellan två signalmolekyler är kritisk för beslutet om linsceller ska stanna i cellcykeln eller mogna till funktionella linsfiberceller.

Bildtext: Bilden ovan visar att både BMP- och FGF-signalering behövs för att linscellerna ska lämna cellcykeln. Den lila inmärkningen i bilden längst upp till höger visar de linsceller som ska eller håller på att lämna cellcykeln. De två nedre bilderna visar att detta inte sker då FGF- eller BMP-signaleringen blockeras.

Den ena signalmolekylen (FGF) styr celldelning oberoende av den andra signalmolekylen (BMP). Däremot kontrollerar båda signalmolekylerna processen att lämna cellcykeln och mogna till linsfiberceller, vilket bland annat innebär att linsspecifika gener aktiveras. När forskarna blockerade BMP:s aktivitet minskade också FGF-signaleringen. Det tyder på att de två signalmolekyler inte bara samverkar – de styr också varandras uttryck.

Resultaten publiceras i tidskriften Molecular Biology of the Cell. Författare till artikeln är Miguel Jarrin, Tanushree Pandit och Lena Gunhaga, alla vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), Umeå universitet.

Originalpublikation:

Jarrin, M., Pandit, T. and Gunhaga, L: A balance of FGF and BMP signals regulates cell cycle exit and Equarin expression in lens cells. Molecular Biology of the Cell Volume 23, 2012.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Docent Lena Gunhaga, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) Telefon: 090-785 44 35, mobil 070-2621879
E-post: Lena.Gunhaga@ucmm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman