"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-25

Signalprotein livsviktigt för bakteries förmåga att orsaka fästingfeber

NYHET För att bakterien A. phagocytophilum ska orsaka fästingfeber hos människor måste den först överleva i fästingens mag- och tarmsystem. Genom att aktivera ett signalprotein som finns i fästingens mage skapar bakterien möjligheter att överleva och kolonisera fästingens mag- och tarmflora. Den oväntade upptäckten, som kan hjälpa forskare att utveckla nya strategier för att blockera infektioner från fästingburna bakterier och virus, gjordes av forskare vid universiteten i Umeå och Yale och har publicerats i PNAS.

Felipe Cava och Akhilesh Yadav vid Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS). Foto: CavaLab.

– Hur fästingburna bakterier och virus som infekterar människor lyckas kolonisera fästingens mag- och tarmsystem är fortfarande okänt. Men denna upptäckt skulle kunna leda till ett sätt att stoppa överföringen av vanliga och ibland dödliga fästingburna sjukdomar, säger Felipe Cava, som är gruppledare vid Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) och medförfattare av artikeln.

För att undersöka bakteriens överlevnadsmekanism har Felipe Cava och forskarkollegan Akhilesh Yadav tillsammans med forskare från Yale universitetet, studerat fästingfeber (ehrlichia), vilket är den näst vanligaste fästingburna sjukdomen i USA. Fästingfeber kan orsaka huvudvärk, muskelsmärtor och till och med vara dödlig.

Forskarna fann att A. phagocytophilum aktiverar ett så kallat antifrysprotein (IAFGP) som förändrar molekyler i fästingens magsäck och därmed gör det möjligt för bakterien kolonisera mag- och tarmfloran.

– Vår grupp fortsätter att utforska detaljer kring A. phagocytophilum-bakteriens cellväggar. För närvarande bygger vi upp Mureinome, en databas som samlar molekylär information om metabola och regulatoriska mekanismer som kan komma att användas för att skapa nya artspecifika antimikrobiella medel, säger Felipe Cava.

Forskningsprojektet finansierades av Molecular Infection Medicine Sweden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kempestiftelserna och Vetenskapsrådet.

Länk till artikeln i Proceedings of the National Academy of Sciences

Mer information om Felipe Cavas forskargrupp:

www.mims.umu.se/groups/felipe-cava.html

www.wallenbergacademyfellows.se/en/List-of-scientists/CavaFelipe/

cavalab.site/

Om publiceringen:

Proceedings of the National Academy of Sciences, artikel: Pathogen-mediated manipulation of arthropod microbiota to promote infection. Författare: Nabil M. Abraham, Lei Liu, Brandon L. Jutras, Akhilesh K. Yadav, Sukanya Narasimhan, Vissagan Gopalakrishnan, Juliana M. Ansari, Kimberly K. Jefferson, Felipe Cava, Christine Jacobs-Wagner och Erol Fikrig. DOI: 10.1073/pnas.1613422114.

För mer information, vänligen kontakta:

Felipe CavaTelefon: 090-785 6755
E-post: felipe.cava@umu.se

Redaktör: Daniel Harju