"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-30

Signalsystemet bakom kvinnans fertilitet

NYHET Den mekanism som ser till att nya befruktningsbara ägg kan bildas i äggstockarna under så lång tid beskrivs av Krishna Jagarlamudi i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 30 oktober.

Äggstockens funktion hos däggdjur är att producera befruktningsbara ägg och ett antal könshormoner. När en kvinna föds består hennes äggstockar av den grundläggande enhet som kallas primära äggblåsor (folliklar). De har en lång livslängd i äggstocken, vissa förblir där så länge kvinnan är fertil. Den interna signalering som aktiverar äggblåsorna och styr de första stegen i deras uveckling är dock till större delen okänd.

Avhandlingen studerar vilken roll som signalsystemet med Phosphatidylinositol 3-kinas (PI3K) har för folliklarnas utveckling. På modifierade möss bestäms vilken funktion som olika komponenter i signalsystemet har i blivande äggceller (oocyter) och i folliklar. Ett konstant uttryck av proteinet Foxo3a t.ex. bromsar tillväxten hos oocyterna och stoppar utvecklingen av folliklar. På motsvarande sätt motverkar proteinet p27kip1 (p27) både uppkomst och tillväxt av folliklar. Det orsakar också en missbildning av könsorganen.

Effekten av PI3K-signalering i oocyterna undersöktes på muterade möss som saknade proteinet Pten i sina blivande äggceller. Det visade sig då att alla primära äggblåsor aktiverades för tidigt vilket ledde till ett förtida klimaterium (eng. premature ovarian failure – POF). Resultaten visar att PI3K-systemet i oocyterna hos däggdjur spelar en huvudroll för aktiveringen av äggblåsorna genom att kontrollera starttidpunkten för de blivande äggcellernas tillväxt och äggblåsornas fortsatta utveckling.

Krishna Jagarlamudi är doktorand vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik. Han kan där nås på tel. 090-786 67 04,
e-post krishna.jagarlamudi@medchem.umu.se

Fredagen den 30 oktober 2009 försvarar Krishna Rao Jagarlamudi, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The Functional Roles of the Intra-Oocyte Phosphatidylinositol 3-Kinase (PI3K) Signaling in Controlling Follicular Development in Mice (Intra-oocyte phosphatidylinositol 3-kinasets funktionella roll i follikelutveckling hos möss). Disputationen äger rum kl. 13.00 i KB3A9, KBC-huset.
Fakultetsopponent är doc. Lena Sahlin, Karolinska Institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26110

Redaktör: Hans Fällman