"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-03

Signs of Conflict

NYHET Utställningen Signs of Conflict, som öppnas i Bildmuseet söndag 16 december, berättar genom periodens politiska affischer om inbördeskriget i Libanon 1975-1990 och ger samtidigt en inblick i arabisk visuell kultur.

Välkommen till pressvisning på torsdag 13 december kl 10:00.

Samtidigt presenteras två andra kommande utställningar: Eve Morgenstern / Krisens fasader och Trådar / En mobil syjunta

Utställningen Signs of Conflict visar politiska affischer producerade av olika fraktioner, partier och rörelser som var aktiva i Libanon under inbördeskriget mellan 1975 och 1990. Affischerna berättar om periodens politiska konflikter och ger samtidigt en inblick i modern arabisk visuell kultur.

Libanons inbördeskrig var komplext och de stridande fraktionerna separerades av lokala socioekonomiska och sekteristiska konflikter. Den politiska debatten tog fysisk form i en mångfald av politiska affischer där de motstridiga budskapen uttrycktes i grafisk form och distinkta estetiska uttryck.

Förutom affischerna innehåller utställningen också en grafisk kronologi i form av ett illustrerat affischdiagram. Det ger en översikt av kriget från 1975 till 1990 och berättar om de viktigaste stridande fraktionerna. Horisontellt visar diagrammet på viktiga händelser från år till år, och vertikalt de olika politiska partierna. Det ger en kronologisk översikt av konflikten i flera skikt, och visar att politiska affischer är symboler för en komplex diskursiv kamp.

Utställningen Signs of Conflict baseras på boken Off the Wall. Political Posters of the Lebanese Civil War (London. I.B.Tauris, 2009) som är skriven av Zeina Maasri, grafisk designer och universitetslektor i grafisk design vid the American University i Beirut.

För ytterligare information

Cecilia Andersson, intendent Bildmuseet cecilia.andersson@bildmuseet.umu.se
090-786 66 84

Redaktör: Helena Vejbrink