"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-16

Simulatorträning ger tandläkarstudenter bättre röntgenkunskaper

NYHET Undervisning i simulator ger tandläkarstudenter bättre kunskaper i röntgendiagnostik utan att de behöver utsätta patienter eller sig själva för röntgenstrålning. Det är en av slutsatserna i den avhandling Tore Nilsson försvarar vid Umeå universitet 25 maj.

För att studera simulatorns effektivitet som utbildningshjälpmedel utvecklades ett träningsprogram i radiologi för tandläkarstuderande. Studenter inbjöds att delta i en experimentell studie där de lottades till att träna i simulator eller till att träna på konventionellt sätt. Resultaten visar att simulatorträning gav en påtaglig kunskapsförbättring medan förbättringen vid konventionell träning var mindre uttalad. Störst nytta av simulatorträning har de studenter som vid konventionell träning har svårast att lära sig det tränade momentet.

Vid en långtidsuppföljning åtta månader efter träningen hade de förvärvade kunskaperna delvis reducerats jämfört med kunskapsnivån direkt efter träningen. Simulatorgruppen hade dock fortfarande bättre kunskaper än före träningen.

Avhandlingen visar att röntgensimulering kan vara en effektiv metod för utbildning i radiologi. Den högre effektiviteten antas bero på att det i simulatorns värld går att skapa funktioner som är omöjliga att åstadkomma i den verkliga världen vilket kan utnyttjas för att förbättra lärandet. I det aktuella träningsprogrammet kunde studenterna titta inuti i käkarna på simulatorpatienten och studera de avbildade tändernas anatomi. Det underlättar förståelsen för hur röntgenbilderna ska tolkas. Motsvarade möjligheter finns av naturliga skäl inte vid konventionell utbildning.

Den simulator som använts i försöken är ett unikt nytt utbildningshjälpmedel som har utvecklats i samarbete mellan VRlab och odontologiska institutionen vid Umeå universitet. Den kan liknas vid ett avancerat datorspel där man röntgenundersöker en patientmodell och därefter tolkar de röntgenbilder man tagit. Tack vare simulatortekniken sker all träning i en strålningsfri miljö.

Tore Nilsson visar i sin avhandling att den utvecklade metoden för röntgensimulering ger geometriskt korrekta röntgenbilder, oavsett projektionsförhållanden. Det innebär att metoden är användbar för simulering av alla typer av traditionella röntgenundersökningar. Simulatorkonceptet vidareutvecklas nu i ett forskningssamarbete med Stanford University. Företaget Qbion AB, som bildats med stöd av Uminova Innovation, utvecklar forskningsresultaten till kommersiella produkter.

För mer information, kontakta Tore Nilsson, övertandläkare vid enheten för oral diagnostisk radiologi, odontologi, Umeå universitet på telefon 090-785 61 78, mobiltelefon 070-617 617 3 eller e-post tore.nilsson@odont.umu.se.

Tore Nilsson är född och uppvuxen i Hedemora, där han tog sin studentexamen.

Fredagen den 25 maj försvarar Tore Nilsson, institutionen för odontologi, Umeå universitet sin avhandling med titeln Simulation supported training in oral radiology: methods and impact on interpretative skill. Svensk titel: Simulatorstödd träning i oral radiologi: metoder och utbildningsresultat. Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal B, Tandläkarhögskolan 9 tr. Fakultetsopponent är docent Martin Rydmark, institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet.

Redaktör: Bertil Born