"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-18

Simulering av vårdflöde kan ge bättre beslutsunderlag

NYHET Hur kan vi få bättre beslutsunderlag inför förändringar inom hälso- och sjukvård, utan att behöva gissa som man ibland måste göra i dag? Beslut som tas inom en organisation eller en enhet kan dessutom ha stor påverkan uppåt eller nedåt i vårdkedjan, vilket kan vara svårt att överblicka. Här kan simulering av komplexa vårdflöden vara en väg framåt.

Vårdflöde innebär en patients flöde genom vården. Vid till exempel en höftoperation genomgår man ett flöde inom vården från inskrivning, operation, rehab och övervakning och eventuell kommunal eftervård.

I fredags genomförde projektet SOS 1.0 en välbesökt workshop vid Umeå universitet. Fokus för dagen låg på att visa nyttan och möjligheterna med simulering av vårdflöden över organisationsgränser.

Deltagare på workshopen var beslutsfattare, både politiker och tjänstemän, från region Västerbotten, styrelsen och fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt och fem kommuner i Österbotten i Finland.

Under dagen diskuterades vilka problem som kan uppstå med de gränsdragningar som finns inom hälso- och sjukvården på både svensk och finsk sida, tillgängligheten till vårddata samt dess brister och juridik kring detta, simulering och optimering som beslutsstöd, vad som faktiskt går att utläsa ur data och vad går att jämföra, patienternas och personalens perspektiv på våra vårdkedjor och även en del lärdomar från akademin och industrin.

Mats Johansson, Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet, höll ett av föredragen och pratade om de datakällor som finns inom vården och hur de kan användas för ett beslutsstöd samt preliminära resultat han och hans forskargrupp har sett av analys av sina data.

 

Om Projektet SOS 1.0

SOS 1.0 är ett tvärnationellt projekt inom programmet Botnia Atlantica som syftar till att ge kartlägga de data som finns i vården i Västerbotten och Österbotten och undersöka hur de kan användas för ett bättre, faktabaserat beslutsstöd i vården.

Projektets hemsida