"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-05

Sinnescellerna i balansorganet kan återväxa efter skada

NYHET Forskning vid Umeå universitet visar att utrikeln – som är ett av innerörats fem balansorgan hos däggdjur – kan odlas i sin helhet, med välmående sinnesceller och omgivande stödjeceller som resultat.

Mikroskopisk bild från balansorganet som visar de ljusa hårcellerna i övre delen av epitelet och de mörkare stödjecellerna som omsluter hårcellerna. (A) Före tillsättande av ett antibiotikum. (B) Bara ett fåtal hårceller finns kvar efter 24 timmar. (C) Tydlig återkomst av hårceller efter 17 dagar. Foto: Mimmi Werner.

 
I en ny avhandling presenteras forskning som visar att sinnesceller i balansorganet som dött efter att ett giftigt ämne tillsatts ökar igen efter en tid. Resultaten tyder på att det är stödjeceller som genomgår en succesiv förvandling och utvecklas till nya sinnesceller utan att det först skett en celldelning.

– Balansproblem är vanliga, särskilt hos äldre, och kan i många fall bero på att sinnescellerna i utrikeln eller andra delar av balansorganet är skadade, säger Mimmi Werner, som är doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap och författare av avhandlingen.
– Stödjecellerna har en viss förmåga att förvandla sig till sinnesceller och om man kan stimulera denna förmåga skulle många kunna bli hjälpta med att återfå balansen.

Mimmi Werner är doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, vid Umeå universitet. Hon är överläkare i öron- näs- och halssjukdomar vid länskliniken för öron-näs och halssjukdomar i Västernorrlands läns landsting. Mimmi är bosatt i Umeå.

I sin forskning har Mimmi Werner odlat hela utriklar under fyra veckors tid. Genom att tillsätta ett antibiotikum som är giftigt för sinnescellerna har forskaren kunnat studera återväxten och vad som händer med sinnescellerna och stödjecellerna.

Sammanfattningsvis visar resultaten att både sinnescellerna och stödjecellerna överlever bra vid lång tids odling. Då man tillsätter ett giftigt antibiotikum dör merparten av sinnescellerna. Stödjecellerna fyller då ut platsen för de döda sinnescellerna väldigt snabbt och efter cirka två veckor börjar vissa av stödjecellerna att förvandla sig till nya sinnesceller.

Länk till avhandlingen

Om disputationen:

Fredagen den 9 september försvarar Mimmi Werner, Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för öron- näs- och halssjukdomar sin avhandling med titeln: Regeneration av innerörats vestibulära hårcellsepitel - in vitrostudier av råtta (Engelsk titel: Hair cell regeneration in vestibular epithelia - A study in an in vitro model). Opponent: Professor Andrew Forge, Centre for Auditory Research, UCL Ear Institute, London, England. Huvudhandledare: Professor Diana Berggren.

Disputationen äger rum kl. 09.00 hörsal D, Undervisningsnod T 9, byggnad 1 D, plan 9, Norrlands Universitetssjukhus (NUS), Umeå.

För mer information, vänligen kontakta:

Mimmi Werner, Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för öron- näs- och halssjukdomar, Umeå universitet
mive01@yahoo.se; mimmi.werner@umu.se

Redaktör: Daniel Harju