"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-28

Sjuka hus-symtom hos kontorsarbetare

NYHET Mer än sju procent av kontorsarbetare i Umeå klassades som ”fall” vid studier av sambandet mellan kemisk exponering och s.k. sjuka hus-symtom i den avhandling som Bo Glas försvarar vid Umeå universitet den 4 februari.

Sjuka hus-syndromet är en kombination av besvär som drabbar en del människor när de vistas i vissa hus. Det handlar om allmänna symtom och om besvär från slemhinnorna och huden. Det som deltagarna oftast rapporterade i de här studierna var trötthet, torra ögon och torr hud i ansiktet.

Bakom avhandlingens resultat ligger mätningar av kemisk exponering hos närmare 300 kontorsarbetare i Umeå och Vasa. Några företag i Vasa samt alla företag i Umeå med fler än 10 kontorsarbetare tillfrågades om de ville vara med i studien. Undersökningarna visade dels att ”fallen” hade en lägre eponering för ozon än kontrollpersonerna, dels att för de flesta mätta ämnen var variationen större mellan individer än mellan byggnader. Det innebär att luften för två personer som arbetar på samma kontor kan ha väldigt olika sammansättning.

- Om skillnaderna i ozonexponering mellan ”fall” och kontrollpersoner har något samband med hälsan vet vi ännu inte, men det är ett intressant fynd, säger Bo Glas

Ozon är en form av syre som snabbt reagerar med vissa andra kemiska ämnen. I djurförsök har man låtit möss andas vesäntligt högre halter ozon och limonen än de man funnit hos kontorsarbetarna(detämne som doftar i t.ex. apelsiner), utan att de påverkades, men när man blandade de båda ämnena försökte mössen hålla andan.

Vid studierna undersöktes även andra metodfrågor, bl.a. val av adsorbent vid provtagning av flyktiga organiska ämnen samt stabiliteten i rapporterandet av olika symtom när deltagarna tillfrågas vid olika tillfällen.

Bo Glas är doktorand vid enheten för Yrkes- och miljömedicin samt enheten för dermatologi och venereologi, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, och kan nås på tel. 090-785 20 64
e-post bo.glas@dermven.umu.se

Torsdagen den 4 februari försvarar Bo Glas, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Methodological aspects of unspecific building related symptoms research (Metodologiska aspekter vid studier av ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa). Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är doc. Eric Zimerson, Universitetssjukhuset MAS, Lunds universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-30640