Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Publicerad: 10 dec, 2013

Sjukgymnastik blir fysioterapi

NYHET Sjukgymnastik blir fysioterapi – ett ämne och en profession i stark utveckling!

Enheten för sjukgymnastik vid Umeå universitet har anordnat en dag ägnad åt utvecklingen inom sjukgymnastik. Skälen är flera: vi vill uppmärksamma att Sjukgymnastprogrammet vid Umeå universitet i år fick högsta betyg vid Högskoleverkets utvärdering samt att vi vid årsskiftet kommer att byta namn på vår yrkestitel till det mer internationellt gångbara fysioterapeut. Samtidigt firar vi i Sverige sjukgymnastik 200 år i år, och att sjukgymnastförbundet Legitimerade sjukgymnasters riksförbunds tidning funnits i 70 år. Sist men inte minst vill vi uppmärksamma och tacka vår första professor, Gunnevi Sundelin, som går i pension vid årsskiftet.

Programmet från dagen

Se presentationerna från Sjukgymnastikdagen

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson