"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-01

Ska studera den största omlokaliseringen av kvarlevor i Sverige

NYHET Att stora delar av Kiruna skall flyttas på grund av den expanderande gruvan är allmänt känt. Flytten betyder att cirka 6000 invånare måste flytta till nya bostäder. Vad som är mindre känt är att cirka 5000 avlidna också måste flytta. Vad betyder det för inblandade parter och hur man kan göra det på ett värdigt sätt?

Text: Roger Marjavaara

Nyligen beviljade forskningsrådet FORMAS projektet "Ett mobilt nekropolis: Potential, effekter och betydelse av storskalig förflyttning av mänskliga kvarlevor i Sverige" knappt 3 miljoner kronor. Projektet ska studera den förväntade omfattningen av storskaliga omlokaliseringar av kyrkogårdar i Sverige, med en specialstudie av fallet Kiruna, där detta kommer att ske i en snar framtid. 

Forskargruppen består av Roger Marjavaara, Institutionen för geografi, och Carola Wingren, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Projektet ska bland annat göra en uppskattning av hur vanligt en omlokalisering av kyrkogårdar förväntas bli i framtiden. Erosion och översvämningar som en konsekvens av klimatförändringarna förväntas till exempel öka i framtiden, vilket påverkar kyrkogårdar. Det finns även ett tryck på omvandling av kyrkogårdar på grund av samhällsförändringar såsom städernas expansion eller ytkrävande etableringar.

– Frågan är hur omfattande behovet av omlokalisering kommer att bli och vad människor anser om detta? Vilka problem kan man koppla till storskaliga omlokaliseringar av kyrkogårdar? Att flytta mänskliga kvarlevor är inte en enkel sak och det finns många åsikter om huruvida det skall ske eller inte. Principen om gravfrid är utbredd bland befolkningen, säger Roger Marjavaara.

Den andra delen av projektet skall specialstudera fallet Kiruna. Här kommer en enkätundersökning att genomföras för att kartlägga åsikter och möjliga konflikter som kan uppstå i samband med den stundande flytten av Kiruna kyrka, Mariakapellet och de tillhörande mänskliga kvarlevorna.

­– Vi kommer att göra en grundlig kartläggning av olika gruppers syn på flytten av kvarlevorna i Kiruna. Denna kunskap kan bli en grund för hur framtida omlokaliseringar på andra platser i Sverige kan ske, säger Carola Wingren.

Projektet startar den 1 januari 2021 och pågår till 2023.

 

 

 

Kontaktinformation

Roger Marjavaara, Docent
institutionen för geografi, Umeå universitet
Telefon: 090-786 7159, 073-811 77 92
E-post: roger.marjavaara@umu.se

Carola Wingren, Professor
Institutionen för stad och land, SLU
Telefon: 018-67 26 75, 070-710 41 11
E-post: carola.wingren@slu.se