"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-13

Skall tjejer spela fotboll och är man för alltid dopad om man dopat sig en gång?

NYHET Det är några av frågorna som diskuteras under Svensk Idrottsmedicinsk Förenings vårmöte som hålls vid Umeå universitet den 14–16 maj. Konferensen som lockar 300 deltagare innehåller en rad intressanta föreläsningar.

Konferensen anordnas i samarbete med Idrottsmedicinska enheten vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.

– Vi är mycket stolta över att få arrangera denna konferens och på så vis ytterligare stärka Umeås idrottsprofil. Programmet är fullspäckat med föreläsningar av både lokal, nationella och internationell forskare.

Speciellt intressanta symposier är: • Skall tjejer spela fotboll? och
• En gång dopad alltid dopad?

– Dessutom kommer den nyvalde ordföranden för den Amerikanska motsvarigheten till mötet, säger Karin Henriksson-Larsén, ordförande i Svensk Idrottsmedicinsk förening tillika enhetschef för idrottsmedicinska enheten vid Umeå universitet.

Vårmötet äger rum i idrottsmedicinska enhetens lokaler och i Iksu Sport.

– Vi är väldigt glad över att vi också får möjlighet att använda det nya idrottslabbet under mötet, säger Karin Henriksson-Larsén.

Programmet som innehåller flera intressanta föreläsningar finns på: http://www.simf.se/varmote/images/stories/program%20090507.pdf

Media är välkomna att delta!

Kontaktperson:
Professor Karin Henriksson-Larsén, ordförande i Svensk Idrottsmedicinsk förening, enhetschef för idrottsmedicinska enheten vid Umeå universitet.

Mobil: 070-604 48 12

SIMF, Svensk Idrottsmedicinsk Förening, är en riksomfattande sammanslutning för personer med intresse för idrottsmedicin och samtidigt Svenska Läkaresällskapets sektion för idrottsmedicin. SIMF arbetar för att främja forskning och utbildning inom det idrottsmedicinska området i syfte att förbättra fysisk funktionsförmåga, hälsa och livskvalitet. Föreningens ämnesområden är traumatologi, medicin, fysiologi, prevention och rehabilitering.

Flera olika yrkeskategorier är representerade i SIMF läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, idrottslärare, naprapater och folkhälsovetare.

Läs mer på: www.svenskidrottsmedicin.se

Redaktör: Carina Dahlberg