"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-17

Skapande forskning inom design och informationsteknik

NYHET Daniel Fällman forskar inom två delvis överlappande områden som kallas människa-datorinteraktion och interaktionsdesign. Nu finns också en inspelade film om Daniels forskning.

Daniel Fällman ämnar förstå och förutsäga varför vissa typer av digitala interaktionsformer, som exempelvis datorspel, vanligtvis upplevs vara positiva och engagerande, medan andra känns stressande och tråkiga, ibland så till den grad att det inverkar negativt på användarens hälsa. Att finna sätt att praktiskt använda och därigenom testa denna förståelse är en viktig del i Daniel Fällmans forskning.

Se mer om Daniel Fällman i denna korta introduktionsfilm.

Som en del av forskningsprocessen är han därför med och skapar helt nya typer av interaktiva produkter, ofta i form av så kallade forskningsprototyper, tillsammans med företag, användare, utvecklare och designers. Inom ramen för sin forskning försöker han komma underfund med och systematisera denna skapande och aktiva forskningsprocess, som kan bedrivas utifrån många mål och syften och som ofta väcker både inom- och utomvetenskapliga frågor om kunskapsproduktion, innovation av nya produkter och tjänster och deltagande aktörers roller.

Fakta om Daniel Fällman

Daniel Fällman föddes 1975 i Holmsund. Han har studerat vid Harvard Business School, USA, och vid institutionen för informatik vid Umeå universitet, där han 2004 disputerade med en avhandling som belyste design och användningsfrågor rörande mobil informationsteknik.

Åren 2004–2007 arbetade Daniel Fällman som forskningsledare vid Designhögskolan i Umeå, och 2007 blev han docent i informatik. 2008 var han gästforskare i människa-datorinteraktion vid Stanford University, USA, och året efter startade han genom forskningsinstitutet Swedish ICT Research ett nytt forskningslabb i Umeå – Interactive Institute Umeå – som idag har tio anställda och ett nära samarbete med Umeå universitet.

Under 2010 mottog Daniel Fällman utmärkelsen Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning.

Daniel Fällman är sedan den 24 april 2012 professor i informatik.

Redaktör: Mikael Hansson