Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon
Publicerad: 22 mar, 2017

Skellefteåläkare får Modigs pris

NYHET Kungl. Skytteanska Samfundet delar varje år ut Margareta och Eric Modigs pris. I år går priset till Jan-Håkan Jansson, verksam vid Skellefteå lasarett och adjungerad professor i medicin vid Umeå universitet.

Jan-Håkan Jansson har i flera decennier arbetat vid lasarettet i Skellefteå och där han bland annat har startat specialistmottagning för förmaksflimmer och koagulationsbehandling. Han är också FoU-ansvarig vid medicinklinikens forskningsenhet.

Jan-Håkan Jansson har även intresserat sig för vidarutbildning och utbildning i vetenskapsteknik och har initierat en videolänkbaserad ”journal club” där yngre läkare får träning i att kritiskt granska vetenskapliga rapporter.

Hans vetenskapliga intresse är brett och rör sig kring betydelsen av kost, arv och miljö vid olika hjärtsjukdomar, kanske särskilt för hur blodproppar bildas och förhindras i samband med hjärtinfarktproblematik och förmaksflimmer.

Priset som är på 200 000 kronor delas ut vid universitetets årshögtid den 21 oktober.

Redaktör: Lena Åminne