"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-01

Skicklig kemist blir Wallenberg Academy Fellow vid Umeå universitet

NYHET Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse fortsätter sin stora satsning på unga forskare. En av årets utvalda är Yaowen Wu, kemist vid Max Planck-institutet i Dortmund. Han forskar om hur celler återvinner material och håller sig rena – processer som när de inte fungerar kan kopplas till cancer, neurodegenerativa sjukdomar och infektioner. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Yaowen Wu att vara verksam vid Umeå universitet.

Text: Camilla Bergvall

– Det är en stor ära för mig att tilldelas Wallenberg Academy Fellow, och jag är jätteglad över att ett sådant prestigefyllt svenskt forskningsprogram uppmärksammar min forskning. Sverige är berömt för sin höga forskningskvalitet, och att satsa på unga forskare och framtida forskningsledare kommer att stärka utvecklingen ytterligare, säger Yaowen Wu vid Max Planck-institutet i Dortmund.

Anslaget uppgår till mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering.

– Det är väldigt glädjande att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utser Yaowen Wu till en av årets Wallenberg Academy Fellows. Satsningen som stiftelsen gör på yngre forskare är mycket värdefull, såväl för forskarens individuella utveckling, som för miljön på universitetet. Yaowen Wu kommer med sin bakgrund och verksamhet att passa in mycket bra på Kemiska institutionen, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Yaowen Wu forskar om hur levande cellers återvinning och renhållning går till. Våra celler är duktiga på att återvinna och städa bort skräp och inkräktare. Då till exempel proteiner felaktigt klumpar ihop sig, eller patogener invaderar cellerna, tar något som kallas för autofagosomer hand om dem. När sedan autofagosomerna slås ihop med cellens återvinningsstation, lysosomen, bryts materialet ner till byggstenar som kan återanvändas vid tillverkning av nya proteiner. Processen kallas autofagi, och är viktig för att celler ska fungera bra. Störningar i cellers autofagi kan kopplas till cancer, neurodegenerativa sjukdomar och infektioner.

I sin forskning fokuserar Yaowen Wu på hur och under vilka förutsättningar autofagosomer bildas. Bland annat ska han förse proteiner, som är centrala för autofagosomernas funktion, med ett slags strömbrytare, och på så sätt slå av och på deras aktivitet. Med hjälp av dessa kan han sedan följa bildandet av autofagosomer och undersöka vad som styr processen.

– Genom den här utmärkelsen kan jag bygga upp min forskning i Umeå, och utforska hur mekanismerna kring autofagi fungerar på djupet. Förhoppningen är att min forskning ska bidra till utvecklingen av framtida läkemedel mot några av våra stora folksjukdomar. Eftersom forskningen bedrivs i gränslandet mellan kemi och biomedicin, hoppas jag också att vi kan utveckla ny teknik som kan komma till nytta för många biomedicinska forskare.

Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien.

Om Wallenberg Academy Fellows
Programmet, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Mer om samtliga Wallenberg Academy FellowsPressbild Yaowen Wu(Ange foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien)

För mer information, kontakta:

Hans Adolfssonrektor vid Umeå universitet090-786 53 50
hans.adolfsson@umu.se

Yaowen WuChemical Genomics Centre of the Max Planck SocietyTel: +49 (231) 133-2364
E-post: yaowen.wu@cgc.mpg.de