"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-08

Skickliga lärare meriterade

NYHET Fyra meriterade och kompetenta lärare vid Institutitionen för tillämpad utbildningsvetenskap har utsetts i den andra ordinarie omgången av Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem.

De excellenta lärare som utnämns är Anders Bek och Carina Hjelmér och de meriterade lärare som utnämns är Birgit Andersson och Tomas Bergqvist. Alla fyra är universitetslektorer som undervisar och forskar vid institutionen.

Anders Bek undervisar blivande lärare inom barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning. Dessutom undervisar han på Polisutbildningen och utöver det har han många olika undervisningsuppdrag på flera utbildningar och fakulteter vid universitetet.

Carina Hjelmér har undervisat inom lärarutbildningen sedan 2000. Dessförinnan arbetade hon som förskollärare och är även utbildad specialpedagog. Hennes undervisning är nu främst i förskollärarprogrammet. Hon är också intresserad av forskarutbildning.
Hennes forskningsintresse är inom utbildningssociologi med fokus på maktprocesser i förskola och skola i relation till det omgivande samhället. Det gäller framför allt frågor om demokrati och inflytande ur köns-, klass- och etnicitetperspektiv.

Birgit Anderssons forskningsintresse återfinns inom det hon under sitt yrkesverksamma liv främst varit och är engagerad i, nämligen fritidshemspedagogik, fritidshem och dess betydelse för barn samt fritidspedagogyrkets framväxt och komplexitet.
Vid lärarhögskolan i Umeå är hon ordförande för Programrådet för grundlärare och ledamot i Lärarutbildningsrådet. Vid institution är hon programkoordinator för grundlärare mot fritidshem samt ledamot i institutionens utbildningsutskott.

Tomas Bergqvists undervisning består nästan uteslutande av handledning av examensarbeten, främst vad gäller Vidareutbildning av lärare, det så kallade VAL-projektet som erbjuder verksamma lärare utan fullständig lärarutbildning en möjlighet att slutföra utbildningen så att de kan få en lärarlegitimation. VAL-studenterna har ofta lång erfarenhet av skolan och har därför i stor utsträckning mycket intressanta och väl underbyggda forskningsproblem. Han är också ansvarig för institutionens arbete med kvalitetsutveckling av examensarbeten. Se även engelsk text.

Mera information:

Pressmeddelande från Umeå universitet

Redaktör: Maja Bonta