"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-28

Skickliga lärare meriterade vid medicinska fakulteten

NYHET Umeå universitets meriterade och excellenta lärare kommer att uppmärksammas vid vårpromotionen. Fyra lärare vid medicinska fakulteten har fått utmärkelsen meriterade och excellenta lärare, i denna universitetets första ordinarie utlysning.

Marie Bixo, professor, Institutionen för klinisk vetenskap, har utnämnts till excellent lärare. Hon undervisar på läkarprogrammets termin 11 i kursmomentet obstetrik och gynekologi. En stark drivkraft för Marie Bixo är att se hur studenterna utvecklas när de får rätt förutsättningar.

- Det är glädjande att se kompetenta studenter som tillgodogör sig och processar kunskap när vi tillhandahåller rätt förutsättningar. Läkarutbildningen syftar i stor utsträckning till att forma en yrkesroll och det är en process som är oerhört stimulerande att få delta i.

Den här utmärkelsen ser Marie Bixo som ett kvitto på att lärare vid medicinska fakulteten kan bedriva god undervisning och samtidigt omfattande vetenskapliga och kliniska uppdrag.

- Personligen är jag naturligtvis både stolt och glad.

Birgitta Englund, adjunkt, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, har utnämnts till meriterad lärare. Birgitta Englund är programansvarig för, undervisar och examinerar i magisterprogrammet i bildterapi. Hon undervisar och examinerar även på arbetsterapeutprogrammet där hon också är pedagogiskt ansvarig.

Det som driver henne som lärare är ett intresse för pedagogikens möjligheter att bidra till människors personliga utveckling.

- Jag vill också att icke-verbala, kreativa sätt att kommunicera och samspela med omgivningen ska bidra till ökad delaktighet för fler i samhället.

Birgitta Englund är glad för att hon har fått denna utmärkelse.

- Men utmärkelsen betyder också ett erkännande av kompetens byggd på erfarenhet och andra kunskapsvägar än forskarutbildning! säger Birgitta Englund.

Magnus Hultin, lektor/överläkare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, undervisar inom området anestesiologi och intensivvård, framförallt på läkarprogrammet. 

För Magnus Hultin är det givande att se när studenterna tar till sig kunskap.

- Den härligaste känslan är ögonblicket då studenterna förstår ett svårt samband. Den kan komma under en föreläsning, gruppundervisning eller också i 1:1-möten, exempelvis under klinisk praktik.

Utmärkelsen stimulerar honom att fortsätta utveckla undervisningen.

- Det här är ett skönt kvitto på att arbetet med undervisning uppskattas. Nu ska jag läsa sakkunnigutlåtandena och sikta på nästa nivå!

Stig Jacobsson, lektor, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, är ansvarig lärare eller ämnesföreträdare för farmakologi inom flera kurser och program vid tre av universitetets fakulteter. Inom medicinska fakulteten undervisar han inom läkarprogrammet, odontologiska utbildningsprogram samt inom grund- och specialistutbildningar i omvårdnad.

Farmakologi är ett ämne som många tycker är intressant. För Stig Jacobsson är det både stimulerande och belönande att få undervisa i ett ämne som är så viktigt inom olika utbildningar, kanske främst inom yrkesutbildningarna i medicin, farmaci och vård. Detta oavsett om det handlar om traditionella salsföreläsningar eller innovativa undervisningsformer med stöd av informations- och kommunikationsteknik.

- Jag är hedrad av utnämningen och det är glädjande att pedagogisk verksamhet och kvalitet uppmärksammas. Jag har haft turen att få vara verksam i ett pedagogiskt sammanhang med kompetenta och entusiastiska kollegor som alla strävar efter att erbjuda bästa tänkbara undervisning.

- Jag hoppas att utmärkelsen uppmuntrar fler kollegor vid institutionen att ansöka om pedagogisk meritering, säger Stig Jacobsson.

Två lärare meriterade i pilotomgången

Lärare vid universitetet kan ansöka om inplacering i det pedagogiska meriteringssystemet och målet är både att lyfta fram och belöna skickliga lärare och att stimulera pedagogiska diskussioner. Vid pilotomgången bedömdes två lärare vid medicinska fakulteten som meriterade: Ylva Hedberg Fransson, lektor vid institutionen för klinisk mikrobiologi, och Marcus Schmitt-Egenolf, lektor/överläkare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

De lärare som nu har inplacerats i karriärsystemet uppmärksammas i samband med vårpromotionen 2015. De som inplaceras senare under våren kommer att uppmärksammas vid nästa års vårpromotion.

Redaktör: Lena Åminne