"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-08

Skickliga lärare meriteras i karriärsystemets första utlysning

NYHET Sedan 2013 är det möjligt för lärare vid Umeå universitet att ansöka om inplacering i det pedagogiska meriteringssystemet. Målet med modellen är att lyfta fram och belöna skickliga lärare och stimulera pedagogiska diskussioner.

Text: Lena Åminne

I pilotomgången utnämndes nio lärare, och i den första ordinarie utlysningen har hittills trettionio sökande bedömts vara meriterade eller excellenta lärare. För några ansökningar har inget beslut fattats ännu på grund av sent inkomna sakkunnigutlåtanden.

– Vi hade ingen begränsning till ett visst antal sökande denna gång, så det stora söktrycket var en glad överraskning, säger prorektor Anders Fällström.

– Bedömningsprocessen har engagerat många pedagogiskt sakkunniga över hela landet och är inte helt klar ännu. De som inplacerats i nuläget kommer att uppmärksammas i samband med vårpromotionen 2015, de som inplaceras senare i vår kommer att uppmärksammas nästa år.

Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell har två nivåer, meriterad och excellent, och har stora likheter med motsvarande modeller i landet. Det som gör Umeås modell lite unik är att modellen är öppen för samtliga lärarkategorier, samma kriterier gäller för alla fakulteter, nivåerna är kopplade till lönepåslag och att externa bedömare anlitas för granskningen. En nämnd för högskolepedagogisk meritering säkerställer att kriterierna tillämpas på samma sätt över hela universitetet.

Det har skett vissa förändringar i modellen sedan pilotomgången. Bland annat har det blivit tydligare hur en pedagogisk portfölj ska utformas och bedömas, vad som krävs för att vara behörig att söka och hur handläggningsprocessen sker. Själva ansökan ska bestå av tre delar, ett CV, en pedagogisk portfölj samt ett yttrande från prefekten om lärarens behörighet.

– Kvaliteten på ansökningarna är riktigt bra nu, det märks att de uppdaterade instruktionerna och utlysningen underlättade för de som ansöker, säger Anders Fällström.

– En utmaning som kvarstår är att kvalitetssäkra de sakkunnigas utlåtanden. Liksom i andra bedömningssammanhang är bedömarkompetensen skiftande, och denna gång har väldigt många sakkunniga engagerats. Vi tar med oss dessa erfarenheter till nästa omgång och tänker bli bättre på att ge de sakkunniga som anlitas feedback på sina utlåtanden.

– Nästa utlysning kommer redan efter sommaren. Därefter kommer de två genomförda omgångarna att utvärderas för att kunna förbättra systemet ytterligare, säger Anders Fällström.

Följande bedöms vara excellenta lärare:

Samhällsvetenskaplig fakultet:

Mattias Derlén, lektor, Juridiska institutionenChristina Drugge, lektor, Institutionen för socialt arbeteKerstin Hamreby, lektor, Institutionen för socialt arbeteAnn-Christine Häggqvist, lektor, Handelshögskolan, FöretagsekonomiSofia Isberg, lektor, Handelshögskolan, FöretagsekonomiOla Lindberg, lektor, Pedagogiska institutionen
Carl-Johan Orre, lektor, Institutionen för informatik

Humanistisk fakultet:

Hanna Zipernovszky, docent, Institutionen för idé- och samhällsstudierHelena Eckeskog, adjunkt, Instutionen för språkstudier
Lena Berggren, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Medicinsk fakultet:

Marie Bixo, professor, Institutionen för klinisk vetenskap

Universitetsbiblioteket:

Maria Wester, lektor, UB, universitetspedagogik och lärandestöd

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet:

Agneta Bränberg, lektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronikBent Christensen, lektor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapDan Johnels, professor, Kemiska institutionenFredrik Georgsson, lektor, Institutionen för datavetenskap
Peter Anton, lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Följande bedöms vara meriterade lärare:

Samhällsvetenskaplig fakultet:

Kenneth Backlund, lektor, Handelshögskolan, NationalekonomiAnders Bek, lektor, Institutionen för tillämpad utbildnings­vetenskapCarita Bengs, lektor, Sociologiska institutionenKarin Danielsson-Öberg, lektor, Institutionen för InformatikMaria Eklund, lektor, Juridiska institutionenMaria Forsman, lektor, Juridiskt forumRikard Harr, lektor, Institutionen för informatikUlf Hedestig, lektor, Institutionen för informatikAnna-Karin Nyberg, lektor, Institutionen för informatikHelen Strömberg, lektor, Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Mikael Söderström, lektor, Institutionen för informatik

Humanistisk fakultet:

Lars Samuelsson, docent, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Medicinsk fakultet:

Birgitta Englund, adjunkt, Institutionen för samhällsmedicin och rehabiliteringMagnus Hultin, lektor/överläkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Stig Jacobsson, lektor, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet:

Lars-Daniel Öhman, lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistikMaria Göransdotter, adjunkt, Designhögskolan Rolf Zale, lektor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapStefan Berglund, adjunkt, Institutionen för tillämpad fysik och elektronikThomas Degn, lektor, DesignhögskolanThomas Mejtoft, lektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Åke Brännström, lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Redaktör: Lena Åminne