"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-20

Skiftande yrkesidentitet för grundskollärare

NYHET Reformer och samhällsförändringar har under de två senaste årtiondena drivit fram en ny situation med ett i grunden förändrat uppdrag för lärare i grundskolan. I en ny avhandling från Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete studeras grundskollärares formande av identiteter med utgångspunkt i deras förväntade deltagande och arbete i nya, alltfler och förändrade grupper och arbetsgrupper inom skolan.

Niklas Gustafson har med lärare i olika grundskolor som medforskare genomfört ett flerårigt interaktivt forskningsprojekt. De deltagande grundskollärarnas röster har fått stor plats i boken, och det är lärarna som aktörer i förändringarna i skolan som studerats i första hand. Det handlar om deras formande av identiteter i relation till helheten av lärararbetet och deras medlemskap i grupper med eleverna men också i vuxengrupper.

Lärarna formar inte en distinkt och tydligt avgränsad professionell identitet. Istället formar de skiftande och rörliga identiteter genom att de är medlemmar i många varierande grupper och sammanhang där olika krav och behov skapas. Genom att nya och fler grupper uppkommit i skolans verksamhet blir förväntningarna på lärarna i arbetet i skolan förändrade identiteter kring arbetets helhet. Deras medlemskap i vuxengrupper får allt större utrymme och betydelse i relation till lärararbetets helhet. Flera av dessa grupper är enligt data i avhandlingen relativt nybildade, några är resursteamet, ledningsgrupp, IT-pedagogerna, förändringsgrupp, handledningsgruppen, nätverksgruppen, arbetslagsledarna inom ledningsgrupp, NO-nätverk, didaktikerna, mentorsgemenskap och arbetslag.

Avhandlingens huvudsakliga slutsats, och en grundläggande utmaning för grundskollärare, är att formande av identiteter görs i ett spänningsförhållande mellan uppdelning respektive sammanvävning av medlemskapen i de många grupperna och sammanhangen såväl som av helheten av arbetet. Det blir då betydelsefullt för lärare i grundskolan att utveckla medvetenhet om dessa sammanvävningar mellan nya och förändrade sammanhang och grupper i arbetet i skolan. De lärare som deltagit i det interaktiva projektet har haft möjligheter att vidareutveckla yrkeskompetenser för formande av identiteter som forskande lärare i arbetet i skolan.

Niklas Gustafson, Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA), försvarar fredagen den 28 maj sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete med titeln Lärare i en ny tid: Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter. Disputationen kommer att äga rum kl. 13.15 i sal D 138, byggnad Orkanen, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Fakultetsopponent är professor Lars Holmstrand, Linnéuniversitetet.

Avhandlingen har publicerats elektroniskt.

Disputationen sker inom ramen för NaPa, Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, för vilken Umeå universitet är värdhögskola och huvudansvarig för.
Niklas Gustafson är den tjugoförsta som disputerar inom NaPa sedan starten 2001.

Niklas Gustafson, Lärarutbildningen vid Malmö högskola 040-665 70 00
niklas.gustafson@mah.se