"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-06

Skillnader i åsikter om akutsjukhus i Norrland

NYHET Västerbottningar är mest nöjda och jämtlänningar mest missnöjda med närheten till sina akutsjukhus. En stor majoritet i regionen är negativa till att minska antalet akutsjukhus.

Det är en del av resultaten i en medborgarundersökning om hälso- och sjukvård i Norrland som gjorts i samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

Sett ur ett norrländskt perspektiv visar studien att de flesta norrlänningar är nöjda med avståndet till närmaste akutsjukhus, men läser man län för län så är skillnaderna stora.

I Västerbotten tycker 75 procent att avståndet till deras akutsjukhus är mycket bra eller ganska bra. Motsvarande siffra för Jämtland är 59 procent, för Norrbotten 62 procent och Västernorrland cirka 67 procent.

Vänder man på perspektivet och söker negativa åsikter i frågan, finner man att 27 procent av jämtlänningarna tycker att närheten till akutsjukhus är ganska dåligt eller mycket dåligt, samt att även 20 procent av norrbottningarna tycker det. Minst negativa finns i Västerbotten och Västernorrland.

Att minska antalet akutsjukhus är inte populärt i något av länen. Undersökningen visar att en stor majoritet, 72 procent, tycker att det är ganska eller mycket dåligt. Däremot kan en stor andel, 58 procent, tänka sig att koncentrera specialistsjukvård till storsjukhusen, där norrbottningar och västerbottningar är mest positiva. När det gäller privat driven sjukvård är de flesta negativa, men väldigt många har ingen klar åsikt i frågan.

Undersökningen ingår i Norrländsk regionstudie 2008, som genomförs inför kommande regionaliseringar och finansieras av de fyra nordliga landstingen, men utförs självständigt av forskare vid de tre universiteten och projektet leds av Umeå universitet.

Mer information om projektet

För mer information om delstudien, kontakta:

Nils Gustav Lundgren, Luleå tekniska universitet Telefon: 070 – 33 44 518
E-post: nils-gustav.lundgren@ltu.se

Redaktör: Michael Nordvall