"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-25

Skog, makt och människor

NYHET Skogsforskning med naturvetenskaplig grund har länge bedrivits vid SLU och Skogforsk. Mindre känt är att det vid Umeå universitet också finns en lång tradition av skogsforskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Per-Olof Erixon Foto: Mattias Pettersson

I en intervju på slu.se utvecklar Per-Olof Erixon och Dieter Müller, dekaner vid humanistiska respektive samhällsvetenskapliga fakulteterna, sina resonemang kring vikten av tvärvetenskapliga perspektiv.

Ur artikeln: – I en tid när medierna krisar faller ansvaret tungt på universitet och forskare att hålla det offentliga samtalet levande och att fortsätta ställa kritiska frågor.

– Humaniora kan hålla upp en spegel och hjälpa aktörer men också andra forskare att få syn på hur de själva tänker, och att sätta samtidens frågor i ett historiskt perspektiv.

– Där har humaniora en viktig uppgift – att vara samhällets arkiv, eller minne, och ständigt behålla det kritiska perspektivet. Annars blir beslutsfattande och politik väldigt kortsiktigt, menar Per-Olof Erixon.

Dieter Müller Foto: Mattias Pettersson

– Vårt sätt att hjälpa till är att ställa kritiska frågor till samhällets aktörer. ”Varför gör ni så här?” Syftet är inte att skjuta något i sank, utan att göra något bättre. Och vår hjälp riktar sig inte till någon viss näring, utan handlar om att skapa ny kunskap för samhället.

– Det är klokt av Mistra att försöka vara en motvikt till detta, säger Dieter Müller, som ser positivt på att skapa tvär- och mångvetenskapliga miljöer likt Future Forests, och önskar att det gott kunde finnas fler liknande satsningar, säger Dieter Müller.

Läs hela artikeln på slu.se

Redaktör: Per Melander