"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-07

Skoglund-stipendium för uppsats om 3G-masters lokalisering

NYHET Peter Edlund Frii, student i nationalekonomi vid Umeå universitet, får årets uppsatspris till Gösta Skoglunds minne. Han får priset på 10 000 kronor för sin uppsats om 3G-masters betydelse för fastighetspriserna i Holmsund.

Gösta Skoglunds stipendium på 10 000 kronor delas årligen ut vid Umeå universitet för bästa uppsats på C-, D-, eller masternivå inom det regionalvetenskapliga forskningsområdet.

I konkurrens med ytterligare fyra mycket bra uppsatser enades fondens styrelse om att tilldela Peter Edlund Frii vid institutionen för nationalekonomi, årets pris för sin kandidatuppsats:
”The Erection of 3G Masts and the House Price Effect – Hedonic Price Theory Applied to the House Market in the Locality of Holmsund.

Kommitténs motivering lyder: Edlund Friis uppsats behandlar frågan om relationen mellan samhällets behov av god infrastruktur och invånares syn på vad som är en god och attraktiv närmiljö. Detta görs genom en noggrann och strukturerad studie av uppsättandet av 3G-master i Holmsund, där 3G-masternas eventuella avspegling i hus- och fastighetspriser undersöks. Resultatet jämförs och diskuteras på ett förtjänstfullt sätt mot internationell forskning på området.

För mer information om fonden eller kontakta fredrik.bjorkman@cerum.umu.se

För mer information om uppsatsen, kontakta:
Peter E. Frii, peter.frii@gmail.com