"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-22

Skoglund-stipendium för uppsats om fritidsboende

NYHET Uppsatspriset till Gösta Skoglunds minne har för år 2004 tilldelats Jenny Olofsson vid institutionen för kulturgeografi. Hon får stipendiet på 10 000 kronor för sin uppsats om fritidsboendets betydelse för den lokala utvecklingen.

I motiveringen står att Jenny Olofsson tilldelas stipendiet för en ambitiöst upplagd studie med intressanta resultat. Uppsatsen är välskriven med klart rumslig dimension, de teoretiska ambitionerna är goda och kopplingen till befintlig litteratur relevant.

Det är fritidsboendets betydelse för den lokala ekonomin och miljön i Ljungdalen-området, Bergs kommun i Jämtlands län, som Jenny Olofsson har analyserat. Resultaten i uppsatsen är baserad på en enkätundersökning bland 275 slumpmässigt valda fritidshusägare i Ljungdalen-området under våren 2004.

Slutsatsen i uppsatsen är att fritidshusturismen har en stor betydelse för området, både ekonomiskt och miljömässigt. Turismen är nödvändig för att befintlig service- och affärsverksamhet ska kunna fortleva i området, och en expansion av fritidsbebyggelsen i området ökar potentialen ytterligare för att utveckla området.

Uppsatsens fullständiga titel är: Fritidsboendets betydelse för den lokala utvecklingen i Ljungdalen-området i Bergs kommun.

Gösta Skoglunds stipendium på 10 000 kronor delas årligen ut vid Umeå universitet för bästa uppsats på C- eller D- nivå inom det regionalvetenskapliga forskningsområdet.

För mer information om uppsatsen, kontakta: Jenny Olofsson, Institutionen för kulturgeografi, tel: 090-786 56 96.

Redaktör: Camilla Nilsson