"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-28

Skoglund-stipendium för uppsats om ökande inkomster

NYHET Marcus Holmström, student i nationalekonomi, får årets uppsatspris till Gösta Skoglunds minne. Han får priset på 10 000 kronor för sin uppsats om inkomsttillväxten i våra olika län.

Gösta Skoglunds stipendium på 10 000 kronor delas årligen ut vid Umeå universitet för bästa uppsats på C- eller D-nivå inom det regionalvetenskapliga forskningsområdet.

I konkurrens med ytterligare nio uppsatser enades fondens styrelse om att tilldela Marcus Holmström, institutionen för nationalekonomi, årets pris för kandidatuppsatsen ”Sverige, strukturfonderna och sammanhållningspolitiken inom EU – En panelstudie för 1991–2006 tillämpad på de svenska länen.”

I motiveringen står bland annat att ”uppsatsen har god förankring i ekonomisk teori och ett relevant kvantitativt analytiskt angreppssätt.”

I studien analyseras inkomsttillväxten i svenska län ur olika perspektiv. Särskilt studeras i vad mån medel från EU:s strukturfonder har bidragit till tillväxten i inkomst per capita.

På bilden från prisutdelningen syns Marcus Holmström tillsammans med prisutdelaren Ulf Wiberg, professor vid kulturgeografiska institutionen.

Mer information om fonden

För mer information om uppsatsen, kontakta:

Marcus Holmström, Telefon: 070-386 3473
E-post: marcus_vai@hotmail.com

Redaktör: Camilla Bergvall