"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-10

Skogsforskare får 150 miljoner till "Framtidens skog"

NYHET Umeå universitet har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Skogforsk beviljats 60 miljoner kronor av forskningsstiftelsen Mistra i anslag för en inledande fas på fyra års forskning till programmet Framtidens skog. Dessutom kommer skogsnäringen och de två universiteten att bidra med betydande belopp, sammanlagt cirka 90 miljoner.

– Jag är stolt och glad. Det här befäster ytterligare Umeå som centralort för skoglig forskning i Europa. Den här gången är det Umeå universitets samhällsvetenskapliga och humanistiska forskares kompetens inom området som har gett utdelning, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

Klimatförändringen, globaliseringen och en allt större konsumtion av energi och råvaror ökar efterfrågan på de skogliga resurserna. Utmaningen är att få skogen att räcka till för många olika behov. Att intensifiera skogsbruket för att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biodiversitet, rekreation och andra värden kommer att vara en nödvändighet. Det är en komplex uppgift som kräver svåra beslut. För att nå en balans mellan olika anspråk behövs utvecklade markanvändningsstrategier som ger mer av allt.

Forskningsprogrammet Framtidens skog har ett långsiktigt perspektiv; femtio till hundra år. Programmets mål är att ta fram kunskap för att kunna utveckla hållbara strategier för skogsförvaltning i en framtid som kännetecknas av stor osäkerhet och förändring. Ett centrum för analys och syntes av skogliga system, placerat i Umeå, utgör den sammanhållande kraften i programmet.

Forskningsprogrammet kommer att vara organiserat direkt under SLU:s rektor. Det kommer att ledas av Tomas Lundmark som operativ programchef och Stig Larsson som vetenskaplig programchef.
– Det är mycket glädjande att vi nu får möjlighet att genomföra detta forskningsprogram. Den framtida användningen av våra skogar är en central del i diskussionen kring klimatförändringarna och den globala resursanvändningen. Här har också skogsnäringen och forskningen en tydlig ambition att gemensamt ta sig an komplexa forskningsfrågor av stor betydelse för förvaltning och hållbart nyttjande av vår naturresurs skogen. Konsortiet bakom ansökan – SLU, Umeå universitet och Skogforsk – ser därför stora möjligheter med denna forskning, säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

– Programmet kommer att ge forskargruppen möjlighet att analysera komplexa frågeställningar över långa tidsrymder. Många framtidsfrågor kräver samverkan över traditionella ämnesgränser. I Framtidens skog har vi samlat kompletterande kompetenser från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Det innebär att vi nu har unika möjligheter att ta fram bästa möjliga kunskap för beslutfattande i skogliga frågor präglade av stor osäkerhet, säger Stig Larsson och Tomas Lundmark, båda vid SLU.

För mer information:

Tomas Lundmark, SLU Umeå
tel 070-631 74 12,

Stig Larsson, SLU Uppsala
070-877 23 33.

Redaktör: Carina Dahlberg