"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-16

Skogshistoriska sällskapets pris till Örjan Kardell

NYHET Örjan Kardell, postdoktor i idéhistoria vid institutionen för idé- och samhällsstudier, har tilldelats Skogshistoriska Sällskapets pris Örtugen för år 2009. Priset kommer att delas ut vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i juni.

Örtugen är en utmärkelse som tilldelas personer som gjort värdefulla insatser inom Skogshistoriska Sällskapets verksamhetsområde. Motiveringen lyder:

Örjan Kardell tilldelas Skogshistoriska Sällskapets Örtug 2009 för att han på ett tvärvetenskapligt sätt har studerat skogens historia under såväl äldre som nyare tid.

Kardell har i sin forskning närmat sig de skogliga frågorna från flera håll. Dels har han utifrån ett vidare agrarhistoriskt perspektiv inkluderat den skogliga resursen. Dels har han även med utgångspunkt i skogen och dess brukande undersökt förändringar över tid.

Kardell har även i sin forskning arbetat för att andra lättare skall kunna hitta fram till skogens och skogsanvändningens historia genom att lyfta fram de olika typer av källor som står den skogshistoriskt intresserade till buds.