"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-07-07

Skogspolitik ett hett ämne i Almedalen

NYHET Future Forests deltog i årets Almedalsvecka med fyra seminarier om dagsaktuella frågeställningar för svenskt skogsbruk, samt med guidade vandringar i almsjukans spår genom Visby botaniska trädgård. På de fullsatta seminarierna medverkade programmets forskare jämte politiker, representanter för myndigheter, näringsliv och olika intresseorganisationer.

– Det finns en lång tradition av skogsforskning inom Umeå universitet inte bara inom de naturvetenskapliga områdena utan även inom samhällsvetenskap och humaniora. Den forskning som bedrivits inom ramen för Future Forests har i hög grad handlat om att skapa förståelse för hur olika synsätt ligger till grunden för de svårlösta konflikter som länge präglat skogsfrågorna, sa Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, när han öppnade seminariet.

Forskarpresentationer varvades med paneldebatter. Ämnena för debatterna var bland annat behovet av effektivare handlingsplaner för att hindra spridning av växtsjukdomar, tillgängliga styrmedel för ett än mer hållbart skogsbruk och konsekvenserna av äganderättslagstiftningen. Debatternas vågor gick ibland höga när oenigheter stöttes och blöttes, vilket syntes inte minst på Future Forests Twitter-flöde, men ibland avslöjades även viktiga enigheter.

Till exempel konstaterades under seminariet om skogsbrukets klimatnytta att både Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och hans föregångare Eskil Erlandsson att det är viktigt att ta tillvara skogens klimatnytta genom ökad tillväxt och smartare skogsprodukter.

– Skogspolitiken är ett oerhört hett ämne och det visar sig inte minst i delaktigheten vid seminarierna men även hettan i debatten. Det är ett ämne som berör och upprör och därför är det viktigt att identifiera kunskapsluckor och deras lösningar, säger Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och medverkande i seminarierna.

Titta på seminariet En ny skogspolitik på väg – vem sätter agendan?

Om seminarierna

Seminarierna är ett samarrangemang mellan Umeå universitet, SLU och Skogforsk inom ramen för forskningsprogrammet Future Forests.

Läs om seminarierna i programmet för Almedalen 2016

 Läs mer om Future Forest

Följ Future Forests på Twitter

Redaktör: Anna Lawrence