"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-16

Skogsungdomarna lär sig om norra skogens historia

NYHET Den 27 april 2024 anordnade Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, eller Skogsungdomarna som de själva kallar sig, en skogshistorieträff i Kulbäcksliden för sina medlemmar. Aktiviteten anordnades tillsammans med professor Lars Östlund vid SLU och Jenny Viklund, föreståndare för Svartbergets försökspark.

En lärorik dag i skogens och samernas snöskospår

Från ett regnigt Umeå begav sig 10 skogsungdomar och professor Lars Östlund till ett vintrigt Kulbäcksliden för en dag med skogshistoria. Dagen började med fika i grillkåtan där de mötte upp med parkschef Jenny Viklund. Hon beskrev vilken typ av verksamhet som bedrivs i Kulbäcksliden och vilka aktörer som medverkar. Sedan fick alla ta på sig snöskor på fötterna för att vandra på ett led in i naturskogen och stanna vid ett träd med ett brandljud. Där berättade professor Lars Östlund bland annat om skogsbränder och vad som kännetecknar en naturskog.

Vid lunchtid hjälptes alla åt med att göra kolbullar. Lars Östlund visade också hur samiska eldbollar görs, vilket alla också fick prova på med olika resultat. Diskussioner och tankar kring skogen följde, bland annat om mat och hur fäbodbruk har skapat särskilda miljöer. Mot slutet av lunchen bjöd Lars Östlund på kaffe med kaffeost som kommer från den samiska kulturen. När alla sedan var mätta gav de sig återigen ut i skogen, något mer bekväma med att gå med snöskorna än innan lunchen, för att hitta "Kungen" och "Drottningen", som är två jättestora och gamla tallar. De fick också se en jättestor asp som alla smått tappade hakan för!

Skogsungdomarnas medlemmar uttrycker att dagen var berikande och lärorik med både frisk luft, skratt och ny kunskap.

– Jag trodde jag kunde massor om skogen, men nu inser jag att det är så mycket jag inte vet. Till exempel visste jag inte varför tallar har så hög krona. Det är ju för att undvika brand! säger en nybliven medlem.

Även professor Lars Östlund håller med om att dagen blev mycket lyckad.

– Jag hann bara berätta en bråkdel av vad jag tänkt, men det blev så bra diskussioner att det inte spelade någon roll, säger han.

Vill synliggöra och sprida kunskap om skogen och dess historia

Enligt Skogsungdomarna var syftet med skogshistorieträffen att synliggöra skogen som en plats full av minnen, spår och berättelser. De menar att skogen kan verka statisk och oföränderlig för de allra flesta, men den är i själva verket en dynamisk miljö som har använts av människan i tusentals år. De hoppas också på att kunna sprida kunskap om skogshistoria som ämne och vad man kan titta efter och tänka på om man vill förstå skogen omkring sig.

Förutom nya lärdomar om skogen uttrycker Skogsungdomarna hur trevligt och utvecklande det var att träffa varandra och knyta närmare band med alla för att kunna utbyta erfarenheter och tankar om skogen. Till sist tackar de alla som deltog för stort engagemang och bra frågor, samt Lars Östlund för att han ställde upp och gjorde dagen så bra.

Mer om Skogsungdomarna

Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd stöds av Västerbottens regionala skogsprogram i samarbete med forskningsplattformen Future Forests på SLU och UMU. Initiativet startades hösten 2023 och leds i nuläget av Anna Hansen, Arvid Sjöberg och Emma Munters som alla studerar i Umeå och är mycket intresserade av skogsfrågor.

Ledare

Anna Hansen, 22 år, kommer från Jämtland och läser samhällsplanering vid Umeå universitet.

Emma Munters, 26 år, kommer från Uppsala och läser tredje året på skogsvetarprogrammet vid SLU i Umeå.

Arvid Sjöberg, 25 år, kommer från Stockholm och läser Jägmästarprogrammet vid SLU i Umeå.

Skogsungdomarnas hemsida