Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Publicerad: 28 jan, 2013

Skolans betydelse för sociala och pedagogiska aktiviteter

NYHET I senaste numret av Pedagogisk forskning i Sverige belyser Pär Isling Poromaa, Kerstin Holmlund och Agneta Hults artikel ”Om betydelse av skolhabitus i högstadiepraktiken” hur skolors ideal påverkar elevers och lärares förhållningssätt och pedagogisk praktik.

Studien visar att de ideal skolan grundar sin praktik på, skolhabitus, får olika konsekvenser beroende av hur väl elever kan förkroppsliga dessa ideal. Beroende på framgångar i detta avseende följer ett mer eller mindre positivt bemötande och större eller mindre frihet i klass-rummet.

Fullständig referens:
Isling Poromaa, P., Holmlund, K., Hult. A (2012) Om betydelsen av skolhabitus i högstadiepraktiken. Pedagogisk forskning i Sverige, 17(1–2), 45–60. ISSN 1401-6788.

Artikeln går att ladda ned här:
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A582979