"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-06

Skolans naturvetenskap blir kreativ och interaktiv

NYHET Många svenska elever beskriver naturvetenskap som trist och svårt. Det vill forskare ändra på genom att utveckla kreativa och interaktiva lärmiljöer. Nu får Umeå universitet 4,6 miljoner kronor från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för att arbeta med detta projekt.

De senaste rapporterna från PISA2009, Skolinspektionen och Skolverket är nedslående. Svenska ungdomar är inte intresserade av och har dålig kunskap i naturvetenskap och teknik.
– Vi vill lyfta fram naturvetenskap i skolan genom att jobba med interaktiva miljöer och dra nytta av elevers egen kreativitet och förmåga att skapa kunskap, säger Annika Kjellsson Lind, lektor vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik och föreståndare för Umevatoriet.

Projekt drivs i samverkan med Umevatoriet, Linköpings universitet, Visualiseringscenter C, samt skolor i Umeå och Norrköping.
– Samarbetet med Umevatoriet och Visualiseringscenter C ger oss också möjligheter att arbeta utanför den direkta skolmiljön, en miljö där intresse och motivationen lätt kan utvecklas, berättar Annika Kjellsson Lind.

I projektet kommer en programvara för fysiksimuleringar, Algodoo, att användas tillsammans med bärbara datorer och interaktiva skrivtavlor. Algodoo är ett resultat från forskning om realtidssimulering i fysik vid Umeå universitet som rönt stor uppmärksamhet runt om i världen. Det används i ett 60-tal länder i fysikundervisning från de lägsta åldrarna upp till universitetsnivå. Madelen Bodin är doktorand i fysikdidaktik vid institutionen för fysik och forskar om simuleringar i fysikundervisning.
– Att så många elever och lärare alltmer får tillgång till datorer och interaktiva skrivtavlor ger nya förutsättningar för att jobba med innovativa läromedel. Att jobba kreativt med att bygga egna simuleringar för att visualisera fysikaliska fenomen och lösa problem placerar eleven i centrum för sitt eget lärande och motiverar eleven att bygga ny kunskap.

Alla gymnasieelever i Umeå kommun har egna datorer och de flesta grundskolor är också på gång. Anna Cederblad, utvecklingsledare för gymnasie- och vuxenutbildningen på Umeå kommun, välkomnar projektet.
– Det ger oss ytterligare möjligheter att använda och utveckla de interaktiva miljöer vi redan nu bygger upp i skolorna i Umeå. Lärarna får också möjlighet till kompetensutveckling, både när det gäller de tekniska miljöerna och de verktyg och program som används. Det är en oerhört viktig del för att kunna skapa en bra lärmiljö.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Annika Kjellsson Lind, universitetslektor vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Telefon: 090-786 69 32, 070-304 66 70
E-post: annika.kjellsson-lind@matnv.umu.se

Madelen Bodin, institutionen för fysik Telefon: 090-7869592
E-post: madelen.bodin@physics.umu.se

Redaktör: Karin Wikman