"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-03

Skolelever frågar forskare om robotar

NYHET Vad händer om robotar flyttar in i våra hem och kök? Kan de hjälpa äldre med städning och barn med läxor? Högstadieeleverna Jenny Karlsson och Tova Backman träffade forskaren Helena Lindgren för att få testa sina frågor om framtiden.

Jenny Karlsson har ett viktigt förtroendeuppdrag. Hon sitter med i Lilla kommissionen som ska hjälpa it-minister Anna-Karin Hatt att undersöka hur digitaliseringen påverkar våra framtida liv. Uppgiften delar hon med elva andra barn och unga från hela Sverige som utsetts till ledamöter i gruppen som ingår i Digitaliseringskommissionens arbete.

Jenny är den enda deltagaren från Umeå. Hon går i nian på Linneaskolan och har i sin tur dragit med sig hela sin klass i utforskandet av framtiden. Tillsammans med läraren Malin Söderberg och klasskompisarna utforskar hon nu vad som händer när robotar flyttar in i våra hem.

För att få veta mer om hur robotar fungerar har Jenny och hennes klasskamrat Tova Backman bestämt möte med forskaren Helena Lindgren vid Umeå universitet. Helena leder ett forskarlag som undersöker hur systemen som styr robotar och smarta hem ska utformas.

För att testa i praktiken har forskarna köpt in två små robotar som Jenny och Tova får bekanta sig med när de kommer in i Helenas rum. Neja och Nao, som robotarna heter, ser båda ut som en liten människa, med ett huvud som kan vrida sig, ögon som lyser och en mun som talar. Med sina armar och händer kan de lyfta saker, de kan gå och till och med dansa.  

Jenny och Tova tar upp Neja och hennes robotkompis Nao i sina knän. Kanske är det en bild av framtiden som då syns, att robotar kommer att finnas mycket nära i människors vardag. För Jenny och Tova verkar det vara fullt möjligt, och tillsammans med de andra i klassen har de redan listat en mängd arbeten som de kan tänka sig låta robotar ha i framtiden.

Servicearbeten, byggjobb, matlagning, bemtjänst, städning, handling, vara betjänter, gå ut med hunden, fixa frisyrer, måla hus, skapa saker och jobba med tråkiga saker eller ergonomiskt dåliga arbeten är några förslag som klassen tagit fram.

Med dessa förslag i ryggsäcken vill nu Jenny Karlsson och Tova Backman testa hur en forskare ser på robotars framtid. Helena Lindgren lyssnar gärna och hjälper till med att förklara tekniken.

– Det blir mindre arbeten om robotarna tar över, säger Jenny.

– Men det kanske kommer andra jobb då några måste utveckla robotarna, svarar Tova.

– Den kan hjälpa till med att städa hos äldre, säger Jenny.

– Och roboten kan säga till om någon inte tar sina mediciner regelbundet, fyller Tova i.

– Unga som jobbar i hemtjänst kan få jobba med robotarna också, säger Tova, och tänker sig att äldre som har en robot i hemmet förmodligen behöver hjälp med att sköta den.

– Kan den ladda sig själv? Den kan kanske stå på något med foten och ha ett specialuttag, undrar Jenny.

Ett scenario som Jenny, Tova och de andra i klassen kommer att jobba utifrån är hur robotar kan fungera i hemmiljö och i kök.

Det passar bra i mötet med Helena Lindgren eftersom hennes forskningsgrupp byggt upp ett labb för just smarta kök. Helena tar Jenny och Tova en bit ner i korridoren till ett labb där forskarkollegan Dipak Surie visar hur de placerat ut sensorer i köksbänkar, i mikrovågsugnen, kylskåpet, och även i förpackningar med livsmedel. Sensorerna gör det möjligt att känna av om något flyttas och robotarna kan användas för att berätta det, kanske för en äldre som behöver stöd i vardagslivet.

– Det är lite orealistiskt med robotar men det är häftigt, säger Tova.

– Men det är långt kvar tills det kan funka helt, konstaterar Jenny, innan de båda lämnar universitetet för att åka tillbaka till skolan med alla sina nya erfarenheter.

Efter mötet Jennys och Tovas besök hos forskarna ringer InfoTech Umeå upp Loth Hammar, kanslichef på Digitaliseringskommissionen, för att få höra mer om varför regeringen utsett en expertgrupp av barn och unga.

– Kärnan i Digitaliseringskommissionens uppdrag är att ta reda på hur vi med hjälp av digitalisering kan skapa ett bättre fungerande samhälle, där så många som möjligt kan och vill vara delaktiga och där resurser används på ett klokt och effektivt sätt. Vi behöver kloka rådgivare i vårt arbete och vi tycker det är mycket viktigt att involvera barn och unga i det konkreta arbetet med att planera för och utforma morgondagens digitala samhälle, förklarar Loth Hammar.

– Både vi och it-minister Anna-Karin Hatt är mycket glada över att de åtta har tagit på sig uppdraget att vara en viktig del av Digitaliseringskommissionens arbete under hela vår utredningsperiod, fram till slutet av 2015, fortsätter Hammar.

Och visst ser det lovande ut att Jenny Karlsson och de andra i Lilla kommissionen ska kunna hjälpa till med frågor som rör hur digitaliseringen tar plats i vardagen och samhällsutvecklingen och kanske kan de unga vara med och utmana invanda föreställningar. 

Bilden ovan: Jenny Karlsson och Tova Backman träffar robotarna Neja och Nao. Till vänster forskaren Helena Lindgren. 

Redaktör: Mikael Hansson