"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-28

Skolelever testade Google Glass

NYHET Som en del i forskningsprojektet #tagga2014 genomförde Elvira Paulsson, 13 år och Axel Lindwall, 15 år igår en skattjakt med hjälp av Google Glass. Syftet med detta var att utforska hur Google Glass kan användas i denna typ av ”spelifierade” lärprocess.

Under en promenad med början på Rådhustorget fick eleverna lösa fyra olika uppgifter med hjälp av information som projicerades i deras synfält. De fick bland annat använda verktyget Walltagger för att känna igen konstverk, ta emot instruktioner för att lösa ett fysikaliskt experiment, söka svar på frågor och få vägbeskrivningar via Google maps. Resultatet av utmaningarna lades sedan ut på Twitter och där fick eleverna även hjälp om de inte lyckades lösa en uppgift. Glasögonen är röststyrda och notifikationer fås via ljud vilket gör att man kan ha händerna helt fria.

– Det kändes bra och modernt att använda Google Glass, men det var lite krångligt, säger Axel Lindwall efter skattjakten.

Gränsöverskridande forskning

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet #tagga2014 involverar fyra institutioner och leds av Eva Mårell-Olsson, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) vid Umeå universitet. Syftet är att utforska hur Google Glass kan användas som stöd i lärsituationer. Under denna skattjakt fick skolelever testa glasögonen men Eva Mårell-Olsson menar att de också kan vara användbara för lärare.

– När man som lärare behöver dokumentera vad som händer i klassrummet kan man fota, filma och ta anteckningar med Google Glass. Det går också att skicka mail och få påminnelser med dem. Specialpedagoger ser stora möjligheter med att kunna ha aktuell information om eleverna tillgänglig hela tiden.

Studenter utvecklade skattjakten

Projektet syftar också till att erbjuda civilingenjörsstudenter vid universitetet möjlighet att utveckla verktyg och pedagogiska aktiviteter för Google Glass. De har gjort detta med hjälp av tekniskt sakkunniga och mentorer från de tre lokala företagen Algoryx, Dohi Sweden och CGI. Studenter från Interaktion och design har utvecklat verktyget för platsberoende information, som gör att information skickas till glasögonen när bäraren närmar sig en specifik plats, en teknik som användes under skattjakten.

Elin Nilsson är en av studenterna som utvecklat tekniken och hon ser möjligheter för hur detta kan användas i skolan.
– Det kan vara ett nytt sätt att dela ut hemläxor i framtiden som barnen kan lösa med hjälp av plastbaserad information.

Studenter från kursen Ingenjörens roll i arbetslivet har i sin tur skapat utmaningarna som eleverna löste. Dessa utmaningar kopplades ihop med befintlig funktionalitet i Google Glass samt med den tekniska lösning för platsberoende information som de andra studenterna har utvecklat.

– Uppgiften var att få in så många funktioner som möjligt och göra det på ett lärande sätt, säger studenten Josefin Nilsson från Teknisk fysik.

Redaktör: Elin Gärdemalm