"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-18

Skolelever testar spelifiering med en mix av digitala verktyg

NYHET I det gränsöverskridande projektet Google Glass goes Gamification tittar Eva Mårell-Olsson på om spelifierat lärande eller gamification kan stärka skolelevers motivation och lust till lärande.

Eva Mårell-Olsson, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, driver forskningsprojektet Google Glass goes Gamification, där hon samarbetar med blivande civilingenjörer som läser teknisk fysik och industriell ekonomi vid Umeå universitet, företaget Sogeti och en högstadielärare.

Två fakulteter, tre institutioner och studenter från två olika civilingenjörsprogram inom ramen för kursen Ingenjörens roll i arbetslivet vid Umeå universitet samarbetar i forskningsprojektet.

Eva Mårell-Olsson
Foto: Mattias Pettersson

I projektet utforskas hur spelifierat lärande eller gamification kan stärka skolelevers motivation och lust till lärande. Det handlar om att sammanföra nya trender av teknik och pedagogiska metoder där studien bidrar med kunskap om gränsöverskridande samarbeten, möjligheter och utmaningar för högskolepedagogik och en digitaliserad skola.

Studenterna har, utifrån teorier om hur spelstrukturer motiverar och engagerar till lärande, skapat lärande utmaningar för skolelever som sedan kopplas ihop med en mix av olika digitala verktyg i form av surfplattor och smarta glasögon så att funktionaliteten utnyttjas på bästa sätt.

Horizon Report, som samlar forskning inom området, har bland annat förutspått att teknik som exempelvis smarta glasögon kommer att göra sitt intåg i skolans värld inom en 4–5 års period. Likaså spelifierat lärande som pedagogisk metod. Frilansskribenten Stefan Pålsson sammanfattar rapporten i Skolverkets blogg, Omvärldsbloggen.

Det spelifierade lärmoment i projektet designas utifrån ett ramverk för spelifiering som heter Octalysis, se Yu-Kai Chou.

Som en del i projektet testar högstadieeleverna från Hagaskolan en mix av digitala verktyg för att lösa uppgifter och problem för att få nya ledtrådar, de använder surfplattor, Google Glass och Makey Makey.

Alla – studenter, allmänheten och anställda – är välkomna!

Välkommen till testden 21 maj 2015kl. 09.00–13.30i Naturvetarhuset,
Sal N300 på Umeå universitet!

Mer information:

Projektet Google Glass goes Gamification
Eva Mårell-Olssons forskarblogg

Google Glass
Horizon report
Makey Makey
Tagga2014

Kontakta gärna:

Eva Mårell-Olsson eva.marell-olsson@umu.se
Telefon: 090-786 65 32

Redaktör: Maja Bonta