"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-08

Skolinspektion som styrning i temanummer

NYHET Årets första nummer av Utbildning och Demokrati är ett temanummer som bygger på resultat från projektet "Inspektion som styrning", som till stora delar bedrivits vid Pedagogiska institutionen.

I projektet "Inspektion som styrning" har inspektionens betydelse för styrningen av skolan i tre nationella system – Sverige, England och Skottland undersökts. En del av avrapporteringen sker tillsammans med två andra projekt i det nya temanumret av Utbildning & Demokrati, där bla frågor om inspektionsidéer på en europeisk utbildningsarena belyses, liksom hur inspektörer och inspekterade genomför, reagerar på och uppfattar inspektionsprocessen och dess verkningar.

I projektet har Christina Segerholm från Mittuniversitetet arbetat tillsammans med Agneta Hult och Joakim Lindgren från Pedagogiska institutionen samt Linda Rönnberg, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. I temanumret medverkar dessutom Sara Carlbaum från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet samt Judit Novak från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.Här kan du hitta artiklarna i temanumret Vol. 23, Nr 1, 2014