"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-11 Uppdaterad: 2021-09-13, 10:00

Skolkonkurrens med omtanke

NYHET Hård konkurrens har kännetecknat gymnasiesektorn sedan länge. Skolors strategier för att nå ut med sina budskap har dock blivit mjukare och mer emotionellt laddade med åren. Det visar Cia Gustrén i sin avhandling om gymnasieskolors självpresentationer på webben.

Text: Per Melander

I bakgrunden av de omtänksamma budskapen finns alltså en tanke om att elever ska känna igen sig och vilja ingå i gemenskapen

När gymnasieskolor kommunicerar sig själva och sin utbildning via sina webbsidor, har omtanke och kärleksfulla budskap blivit ett sätt att konkurrera om elever. Detta bygger på tanken om en ömsesidig relation av meningsfullt utbyte mellan skola och elev.

I Cia Gustréns avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet, Negotiating school identities: A multimodal analysis of upper secondary school promotion on the web, konstateras att det blir allt viktigare för skolor att framstå som ett snällt alternativ på skolmarknaden. Snarare än att försöka locka så många elever som möjligt med uppseendeväckande löften och budskap, satsar skolor på att kommunicera ett meningsfullt utbyte och ansvarsfulla relationer till sina elever.

Skolval mer än att välja utbildning

För elevers del är det viktigt att välja en gymnasieutbildning som motsvarar deras egna intressen och behov, och för skolor är det lika viktigt att rekrytera motiverade elever som lever upp till förväntningarna och som därmed bidrar till att ge en så fördelaktig bild som möjligt av skolorna.

- Det är såklart bra att skolor lägger vikt vid att kommunicera att elever ska välja skola utifrån sina intressen, säger Gustrén. Samtidigt handlar skolval om så mycket mer än att välja utbildning, åtminstone sett det emotionella språkbruk som skolor i hög grad använder sig av för att vädja till elevers känsla av tillhörighet, säger Cia Gustrén.

Detta kan vara problematiskt så till vida att utbildning till stor del blir en fråga om att identifiera sig med skolan och visa lojalitet med den. I bakgrunden av de omtänksamma budskapen finns alltså en tanke om att elever ska känna igen sig och vilja ingå i gemenskapen.    

Konkurrerar på andra sätt

Dock kan detta också ses i ljuset av en utveckling där omtanke och konkurrens vävs samman och blir synonyma. Skolor har inte slutat att konkurrera, men konkurrerar på ett annat sätt än tidigare. Detta blir särskilt uppenbart i en tid då skola och utbildning också befinner sig i spänningsfältet mellan tradition och förnyelse.

Avhandlingen Negotiating school identities: A multimodal analysis of upper secondary school promotion on the web är ett kunskapsbidrag till den strategiska medie- och kommunikationsforskningen i ett skolsammanhang och analyserar skolpresentationer på webben i såväl text som bild och video. Genom att närma sig självpresentationer på webben, är tanken att öka förståelsen kring hur gymnasieskolor bygger sina identiteter i kampen om elever.

Om disputationen

Cia Gustrén är född och uppvuxen i Täby norr om Stockholm. Hon är utbildad i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet och är doktorand vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 

Disputationen äger rum fredag den 15 oktober 2021 kl. 13:00 - 15:00, Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet.

Opponent är Magnus Fredriksson, docent och universitetslektor, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet.