"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-18 Uppdaterad: 2019-03-15, 11:32

Skolmusikalen – om möten, makt och musik

NYHET Skolmusikaler är en populär verksamhet i många svenska skolor som engagerar ett stort antal lärare och elever. Lorentz Edberg har i en ny avhandling vid Umeå universitet följt två svenska skolmusikalprojekt under ett läsår. Syftet har varit att förstå vad som händer i mötet mellan olika ämnen och människor i ett sådant projekt och förhållandet till det omgivande samhället.

Text: Per Melander

Dagens musikaler hämtar inspiration från ett populärkulturellt landskap som ständigt förändras. Lorentz Edbergs avhandling behandlar den moderna musikalen i skolmiljö, det vill säga skolmusikalen.

– Mitt forskningsintresse kan förstås som ett intresse för hur samhället påverkar undervisningen i skolan, och hur undervisning sker och makt fördelas. Då jag under mitt yrkesverksamma liv arbetat med musikaler faller det sig självklart att i min studie utgå från denna skolverksamhet som jag känner väl, säger Lorentz Edberg och fortsätter:

– Jag har också sett många skolmusikaler framföras och då ofta funderat över varför jag upplevt dem på ett visst sätt. Vad är det för faktorer "back stage" som lett fram till det konstnärliga resultatet "on stage"?

Lorentz Edberg förklarar vidare vad som är det mest intressanta som kommit fram i studien:

– Musikens makt är omfattande och musik används bland annat till att skilja elever åt i ett skolmusikalprojekt, men också för att förena elever genom möten mellan musik, teater, dans och hantverk, med en publik. I ett skolmusikalprojekt går det att plocka bort mycket, men aldrig musik.

– Ett skolmusikalprojekt förstärker den inriktning av undervisning som redan finns på en skola. Projektet kan förbereda eleverna inför ett kommande yrkesliv genom bland annat träning i att samarbeta och leverera ett resultat på utsatt tid.

Avhandlingen Skolmusikalen. Om möten, makt och musik i två skolmusikalprojekt i årskurs nio finns publicerad digitalt.

Pressbild

Kontakt:

Lorentz Edberg, lorentz.edberg@umu.se tel: 070-6771091

Om disputationen:

Fredag 22 mars försvarar Lorentz Edberg, Institutionen för estetiska ämnen, lärarutbildningen vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Skolmusikalen. Om möten, makt och musik i två skolmusikalprojekt i årskurs nio.

Disputationen äger rum kl. 13.00-15.00 i Humanisthuset, Hörsal E. Opponent är Monica Lindgren, professor vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.