"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-29

Skolverksuppdrag att bevaka forskning om förskolan – till TUV och RECEUM

NYHET Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet har tilldelats det prestigefyllda skolverksuppdraget att bevaka aktuell forskning om förskolan. Målet med bevakningen är att öka kunskapen om forskning bland dem som arbetar i förskolan så att forskningsresultat kan omsättas i praktiken.

För Skolverkets räkning bevakas, sammanställs och rapporteras både internationell och nationell forskning om förskola av forskare i forskningsmiljön RECEUM, Research in Early Childhood Education, Umeå University, som finns vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). Både RECEUM och bevakningsuppdraget leds av professor Karin Sporre

I bild: Carina Hjelmér, Annika Manni, Anna Lindqvist, Kenneth Ekström, Karin Sporre och Katarina Kärnebro. Fotograf: Andreas Olsson
I bild: Carina Hjelmér, Annika Manni, Anna Lindqvist, Kenneth Ekström, Karin Sporre och Katarina Kärnebro. Fotograf: Andreas Olsson

I forskargruppen som genomför uppdraget finns bred kompetens. Här ingår Kenneth Ekström som forskar om naturvetenskap i förskolan samt övergångar förskola, förskoleklass och skola. Carina Hjelmér forskar om barns inflytande och demokrati i förskolan, tillika med frågor om dokumentation, kvalitet och bedömning. Till Anna Lindqvists specialområden hör dans, musik och lek i förskolan samt genusperspektiv i relation till verksamheten. Fältet förskola och hållbar utveckling ansvarar Annika Manni för. Forskning om läs- skriv och språkutvecklande arbetssätt liksom kollegialt lärande i förskolan bevakas av Katarina Kärnebro.

I den första bevakningsrapporten behandlas ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet där forskare från Umeå universitet och Örebro universitet studerat arbete med naturvetenskap i förskolor. Resultaten visar bland annat att den naturvetenskapliga undervisning som förekommer i de förskolor som studerats är rik och varierad.
RECEUM:s rapporter om aktuell forskning rörande förskolan publiceras av Skolverket och är fritt tillgängliga för den som vill ta del av dem.

Läs den första rapporten i sin helhetLäs mer om RECEUM
Läs Skolvekrets presentation av förskoleforskning


 

Redaktör: Camilla Hällgren