"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-24

Skräddarsydda molekyler förbättrar kemiska analyser

NYHET I vattenprover från sjöar, blodprover som innehåller läkemedel och många andra prover som ska analyseras kemiskt finns för det mesta många andra ämnen förutom det man vill mäta. Erika Wikberg, Umeå universitet, har i sin avhandling bland annat skräddarsytt molekyler för att de ska passa extra bra till att separera intressanta ämnen från varandra.

Vätskekromatografi är en teknik som används för att dela upp komponenterna i flytande prover. Provet pumpas genom ett smalt rör som innehåller partiklar som har en viss typ av molekyler bundna till sin yta. Dessa molekyler binder till de ämnen som finns i provet, och beroende på ämnenas egenskaper binds de olika hårt, så att de kommer ut genom röret vid olika tidpunkter, och då kan mätas var för sig. Genom att välja hur de molekyler som sitter på partiklarna inne i röret ser ut går det att påverka hur separationen går till.

Erika Wikberg har i sin avhandling undersökt sätt att bättre kunna styra utseendet på de molekyler som sitter bundna till partiklarna. De separationmaterial hon har arbetat med består av partiklar där laddade polymerer, d.v.s. långa molekylkedjor, är bundna till ytan. Genom att använda en speciell polymerisationsteknik har bildandet av själva polymerkedjorna kunnat ske på ett mer kontrollerat sätt. Det finns flera fördelar med att använda en kontrollerad polymerisationsteknik vid tillverkning av separationsmaterial. Bland annat går det att styra polymerkedjornas längd, något som gör det enklare att förutsäga partiklarnas egenskaper. Tekniken gör det också möjligt att skräddarsy molekyler som passar särskilt bra för att separera vissa prover.

De laddade polymerkedjor som finns på de material Erika Wikberg har studerat har speciella egenskaper som gör att de passar speciellt bra för att separera ämnen som är vattenlösliga. I avhandlingen ingår också en del där hon undersökt mer detaljerat hur de laddade polymerkedjorna påverkar vattenmolekyler i sin omgivning, och vad det har för effekt på separationen av kemiska ämnen i ett prov.

Lördagen den 27 septermber försvarar Erika Wikberg, Kemiska Institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Zwitterionic sulfobetaine polymers as stationary phases for liquid chromatography. Svensk titel: Zwitterjoniska sulfobetainpolymerer som stationärfaser för vätskekromatografi. Disputationen äger rum kl 10.00 i Sal KB3A9, KBC huset. Fakultetsopponent är professor Elsa Lundanes, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, Norge.

Erika Wikberg är född och uppvuxen i Piteå.

För ytterligare information, kontakta: Erika Wikberg Telefon: 090-786 54 85
E-post: erika.wikberg@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman