"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-15

Skriva som en byracka

NYHET I utkanten av det litterära fältet utan att vare sig vilja eller kunna bli insläppt. En ny avhandling i litteraturvetenskap analyserar självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap.

Författaren Agneta Klingspors attityd till författarrollen och skrivandet kan liknas vid en byrackas vägran att bli hemtam. Som byracka befinner hon sig i utkanten av det litterära fältet utan att vare sig vilja eller kunna bli insläppt. Som byracka nosar hon upp fula och groteska motiv som hon gör till sina. Som byracka skäller hon tillbaka istället för att låta sig hunsas.

Den 25 november disputerar Maria Jönsson vid Umeå universitet på avhandlingen Som en byracka. Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap.

Agneta Klingspor debuterade 1977 med dagboken Inte skära bara rispa. Boken skrevs inom den så kallade kvinnliga bekännelsegenren och väckte stor indignation, framförallt över det förmodat privata innehållet och den sexuella frispråkigheten. Sedan dess har Agneta Klingspor fortsatt skriva böcker med självbiografisk prägel. Den senaste romanen Går det åt helvete är jag ändå född kom ut i bokhandeln så sent som i höstas.

I sin avhandling undersöker Maria Jönsson en kamp för att ta ordet som pågår inom Klingspors författarskap från 1970-talet och fram till idag. Kampen handlar om den egna livsberättelsen och vem som har rätt att berätta den – författaren eller fadern? Kampen handlar också om skrivandet som sådant och vem som har rätt att fatta pennan, gestalta sina erfarenheter och göra sin röst hörd. Agneta Klingspors strategi i denna genuspräglade kamp om ordet är att inta byrackans position såväl i den egna livsberättelsen som på det litterära fältet.

Lördagen den 25 november försvarar Maria Jönsson, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Som en byracka. Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap.

Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är fil.dr. Annika Olsson, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Maria Jönsson på e-post: maria.jonsson@littvet.umu.se eller tel 070-514 57 33.

Avhandlingen har utgivits på förlaget H:ström - Text och kultur (www.hstrom.nu). För recensionsexemplar, vänligen kontakta förlaget, Patrik Tornéus (mailto:patrik@hstrom.nu).

Redaktör: Helena Vejbrink