"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-18

Skytteanska Samfundet utlyser ett antal Islandsstipendier

NYHET Kungl. Skytteanska Samfundet ledigförklarar härmed ett antal stipendier som kan sökas av studerande vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Stipendierna är avsedda för deltagande vid University of the Arctics (UArctic) Student Forum 2014. Detta forum är förlagt till Akureyri och pågår under perioden 28 till 30 maj. Temat för årets Student Forum är flexibla studier i norr och består av föreläsningar, seminarier och exkursioner. Student Forum hålls samtidigt med UArctic Rector’s Forum.  

Stipendierna skall användas för resa till Island och uppehälle där. Stipendierna avser i första hand just de aktuella seminariedagarna. Sökandena uppmuntras emellertid att förlänga sin Islandsvistelse utöver dessa dagar för att därigenom vinna fördjupad kunskap om det isländska samhället.

Sökande skall ännu inte ha avlagt doktorsexamen.

Mer information om programmet kommer att finnas på följande hemsida under januari månad 2014: http://www.uarctic.org/compactArticles.aspx?m=354

Undertecknad ansökan som skall innehålla en kostnadsberäkning skickas i ett exemplar senast den 10 februari 2014 till
Kungl. Skytteanska Samfundet, Humanisthuset, 90187 Umeå och skall dessutom insändas elektroniskt på adressen skytteanska@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman