"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-03

Släpp fram it-talangerna

NYHET Låt it-talangerna kliva fram. Det var ett av målen för den sommarkurs som Datavetenskap vid Umeå universitet, Dohi Sweden och Västerbottens Kuriren genomfört i att utveckla morgondagens digitala produkter och tjänster.

En stor utmaning alla regioner står inför när det gäller kompetensförsörjning är hur utbildningar kan matchas mot de behov näringslivet har. En lösningen på den utmaningen är ett utökat samarbete mellan akademi och näringsliv.

Ett konkret resultat av ett sådant samarbete har varit sommarkursen "IT-­projekt - ­Utveckla morgondagens digitala tjänst: från idé till produkt” som genomförts av institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, kreativa byrån Dohi Sweden och mediebolaget Västerbottens Kuriren.

Peder Johansson, prefekt på institutionen för datavetenskap, menar att mötet med näringslivet är viktigt för studenterna.

– Jag tror en sådan här kurs vidgar studenternas världsbild. Det ger en extra insikt för dem att få möta de olika perspektiv företag som Dohi och VK ger, säger Peder Johansson.

Kursen vänder sig till studenter som vill utveckla morgondagens digitala tjänster och produkter – hur man tar en affärsidé till marknaden, från idégenerering via prototyp till färdig produkt eller tjänst. Under kursen ges undervisning från praktisk erfarenhet i samband med att utveckla ett projekt, där det ingår affärsutveckling, programvaruutveckling, marknadsföring och grundläggande företagsekonomi.

Bland de många åhörarna som följde examinationen fanns Thomas Johansson och Peder Johansson från institutionen för datavetenskap, Sture Bergman, Västerbottens Kuriren och Emanuel Dohi, vd för Dohi Sweden, för att ge återkoppling till studenternas arbeten. Deras olika bakgrunder gav studenterna en intressant möjlighet att få perspektiv på sina arbeten.

Spännande samarbete

– Den här kursen känns jättespännande som ett fördjupat samarbete mellan företag och akademin. Jag hoppas att vi får fram nya idéer genom de presentationer vi får höra här, säger Sture Bergman, vd på Västerbottens Kuriren när han tar plats för att lyssna på studenternas examination.

Som chef för ett stort mediebolag kan Sture Bergman ge inblickar i hur en stor nyhetssajt bygger teknik kring nyhetsförmedling. Peder Johansson ställer från ett datavetenskapligt håll de nödvändiga frågorna om teknikval och om datavetarens yrkesroll medan Emanuel Dohi lyfter fram frågeställningar som en entreprenör möter kring affärsutveckling.

Vad blir nästa steg nu? Hur vill ni jobba vidare? blir frågor som studenterna får tillfälle till att besvara.

Vill få fram talangerna

– Vi vill få fram fler talanger, idéer och arbetstillfällen. Talangerna som söker sig till Umeå vill vi ska välja att stanna kvar här. Men vi måste också skapa egna talanger och den här kursen är ett inititativ för det, säger Jonas Nordin, Dohi Sweden.

De tre studentarbeten som presenteras vid examinationstillfället var Playoff.io, en webb där vem som helst ska kunna lägga upp tävlingar, Connecting Competence som är en tjänst för att koppla samman de som har behov av kunniga medarbetare med de som vill erbjuda sin kompetens, samt en analog löpsedel som bygger på digitala nyheter från tidningar.

Bilden ovan: Medverkade under examination gjorde bland annat Emanuel Dohi, Dohi Sweden, Thomas Johansson, Datavetenskap, och Sture Bergman, Västerbottens Kuriren.

Redaktör: Mikael Hansson