"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-26

Släppfest när unik bokserie avslutas

NYHET Han kom från ett bondehem i Stöcke utanför Umeå. Hela livet skrev han dagbok och sammanfattade den i en fantastisk och helt unik självbiografi: Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 1758 till 1807. Vid ett evenemang i Studion, Umeå folkets hus, släpps nu fjärde och sista delen i ett bokprojekt som omfattar de 4700 handskrivna sidorna av levernesbeskrivningen.

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning är en självbiografi från gustaviansk tid. Texten, som aldrig tidigare utgivits, beskriver en ung mans livsresa från föräldrahemmet i en bondby söder om Umeå via studier i Åbo och åter till hembygden med nya erfarenheter.

Författaren berättar självutlämnande och detaljerat om sina upplevelser, bland annat i sökandet efter en livskamrat, som informator och huspräst i förnäma familjer under studietiden i Finland och som klassresenär i den tidens Västerbotten. Kännetecknande för hela verket är den sociala mångfalden i fråga om de människor Stenberg möter och de miljöer han vistas i. 
Verket är unikt tack vare den tid det är skrivit i, sin långa tillkomsttid och sitt stora format. Berättelsen är också omväxlande och bjuder på överraskningar. Den är delvis utformad efter samtida skönlitterära mönster.

Att läsa Pehr Stenbergs levernesbeskrivning är som att sitta i sin läsfåtölj; öppna verandadörren och kliva rakt in i 1700-talet

På 1970-talet intresserade sig Magnus von Platen, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, för en renskrift och möjlig utgivning. Annat kom dock emellan och det endast delvis renskrivna materialet föll i glömska.

Hösten 2009 letade Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet, tillsammans med Ola Wennstedt, då arkivchef vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM), efter några av de försvunna kartorna till Pehr Stenbergs Umebeskrivning på Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek.

Några kartor hittade de inte men väl en halvmeter inbundna maskinskrivna ark som utgjorde den renskrivna del av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning som Magnus von Platen gjort. Fredrik Elgh och Ola Wennstedt insåg att man var något stort på spåren och kontaktade därför FD Göran Stenberg, nordist och litteraturvetare vid Stockholms universitet och tillika släkting till Pehr Stenberg. Tillsammans samlade de ett antal kompetenta och kreativa krafter till projektet Pehr Stenbergs levernesbeskrivning.

Efter att ha lånat hem Pehr Stenbergs handskrivna texter på 4700 sidor från Kungliga biblioteket, skannat in och låtit renskriva dem vid Forskningsarkivet i Umeå – med hjälp av frikostiga anslag från en lång rad stiftelser och fonder – redigerades texterna och har sedan hösten 2014 givits ut i tre volymer.

Nu presenteras den fjärde och avslutande delen 16 september 2016 med föredrag, berättande och musik som anknyter till Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. 

Boksläpp den 16 september i Studion, Folkets hus, Umeå

Program

13.00 – 17.00 Föredrag och diskussion om utgivningen, Umeå och Sverige på Pehr Stenbergs tid samt om Årstafruns dagbok, ett annat liknande och viktigt verk från samma tid. Medverkande: Fredrik Elgh, Rolf Hugoson, Christopher O'Regan och Kristina Ekero Eriksson.

17.00 – 18.30 Paus med möjligheter till mat och dryck

18.30 – 20.00 Själva boksläppet i en inramning av musik från Umeå på Pehr Stenbergs tid framförd av Siw Burman och Olle Berggren och nedslag i Pehr Stenbergs text framförda av Fredrik Elgh och Ola Wennstedt.
Biljetter finns via biljettcentrum.com

Redaktör: Per Melander